Studia inżynierskie

Informatyka

STUDIA INŻYNIERSKIE

Informacje podstawowe o kierunku

Nazwa szkoły wyższej

Akademia Jagiellońska z siedzibą w Toruniu

Nazwa jednostki organizacyjnej

Wydział Nauk Technicznych

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych

dr inż. Włodzimierz Wysocki

Nazwa kierunku

Informatyka

Profil kształcenia

Praktyczny

Forma studiów

Niestacjonarna

Długość studiów

3.5 roku (7 semestrów)

STUDIA INŻYNIERSKIE

Partnerzy kierunku

STUDIA INŻYNIERSKIE

INFORMATYKA W AJ!

Studia kształcące inżynierów w najbardziej pożądanych dzisiaj specjalnościach:

  • Administrowanie sieciami komputerowymi
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Automatyka sterowania ruchem kolejowym

Nowy kierunek, nowe możliwości, nowe perspektywy!

STUDIA INŻYNIERSKIE

INFORMATYKA
3,5 letnie (VII semestrów)

  • trwają 3,5 roku/VII semestrów
  • kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego – tytułu inżyniera i kwalifikacji na poziomie VI ramy kwalifikacyjnej
  • dają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych
  • organizacja zajęć jest dostosowana do uwarunkowań funkcjonowania studentów
  • praktyki odbywają się w firmach informatycznych oraz pionach informatycznych instytucji publicznych oraz firm prywatnych
  • studia prowadzone we współpracy z polskimi informatykami zatrudnionymi w firmach informatycznych i na uniwersytetach w Kaliforni (USA)

 

STUDIA INŻYNIERSKIE

Computer System Management

Wszystkie instytucje publiczne i przedsiębiorstwa bez względu na ich wielkość, w coraz większym stopniu funkcjonują w oparciu o rozbudowane systemy teleinformatyczne. Umiejętne i efektywne zarządzanie tymi systemami, staje się warunkiem ich efektywnej obecności w zmieniającym się świecie.

Takie właśnie interdyscyplinarne kwalifikacje oferujemy naszym studentom.

Nasze studia uwzględniają konieczność praktycznego, interdyscyplinarnego przygotowania do pracy w tym obszarze, a nasi absolwenci będą mieli znakomite perspektywy osiągnięcia bardzo pożądanych i bardzo dobrze opłacanych kwalifikacji na całym świecie.
Po ukończeniu każdej formy oferowanych studiów, istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) po zdaniu egzaminu w Certyfikowanym Laboratorium ECDL w Akademii Jagiellońskiej.

STUDIA INŻYNIERSKIE

Computer System Security

Wielkim problemem instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, ale i w praktyce wszystkich innych instytucji, jest bezpieczeństwo wykorzystywanych przez nich sieci teleinformatycznych oraz zgromadzonych w nich zasobów.

Konieczność stawiania czoła niepożądanym przeciekom informacji, wykradaniu informacji czy tajemnic instytucji lub przedsiębiorstw, kradzieży własności intelektualnej, atakom paraliżującym sprawne funkcjonowanie sieci wewnętrznych czy zdolności komunikowania się ze światem zewnętrznym – to dziś codzienna rzeczywistość każdej instytucji i firmy.

Nasze studia mają przygotowywać do tworzenia efektywnych rozwiązań w tym zakresie, w miejscach ich przyszłej pracy. Wykształcimy fachowców o szerokich horyzontach i umiejętnościach tworzenia kompleksowych rozwiązań w tym obszarze. Studia te otworzą naszym absolwentom znakomite perspektywy osiągnięcia bardzo pożądanych i bardzo dobrze opłacanych kwalifikacji na całym świecie.

Po ukończeniu każdej formy oferowanych niżej studiów, istnieje możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) po zdaniu egzaminu w Certyfikowanym Laboratorium ECDL w Akademii Jagiellońskiej.

STUDIA INŻYNIERSKIE

Automatyka sterowania ruchem kolejowym

Bezpieczeństwo i niezawodność systemów sterowania ruchem kolejowym to kluczowe wyzwania współczesnej branży transportowej. Awarie, błędy czy ataki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego kształcenie specjalistów zdolnych tworzyć zaawansowane i odporne rozwiązania jest niezbędne.

Nasza specjalizacja przygotowuje studentów do stawienia czoła tym wyzwaniom. Wykształcimy ekspertów o szerokich horyzontach, zdolnych projektować kompleksowe systemy automatyki kolejowej oparte na najnowszych technologiach i standardach bezpieczeństwa.

Ukończenie naszych studiów otworzy przed absolwentami drzwi do pracy w prestiżowych firmach i instytucjach branży kolejowej na całym świecie. Będą poszukiwanymi specjalistami, zdolnymi tworzyć niezawodne i bezpieczne systemy automatyki sterowania ruchem.

STUDIA INŻYNIERSKIE

Czesne

I rok:

12x550zł
400zł
=

6600 zł
4800zł

II rok:

12x550zł
450zł
=

6600 zł
5400zł

III rok:

12x550zł
450zł
=

6600 zł
5400zł

IV rok:


6 x 800zł
=

4800zł

Skip to content