AKTUALNOŚCI

JAK WYGLĄDA WSZECHŚWIAT I KIEDY POWSTAŁ?

1064087

Odpowiedź na te dręczące od wieków pytania przybliży nam wkrótce prof. Krzysztof M. Górski z Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology NASA w Pasadenie, jeden z liderów projektu satelity Planck.

Misja Planck, to największy jak dotąd wspólny projekt NASA i ESA (odpowiednio Amerykańska i Europejska Agencje Kosmiczne).

Wysłany w kosmos satelita, dotrze w najdalsze zakątki wszechświata i przekaże w ciągu najbliższych lat informacje o najodleglejszych rejonach wszechświata. Przekazane już dotąd dane pozwoliły w marcu 2013 roku stworzyć najdokładniejszą mapę promieniowania reliktowego, będącego „echem” Wielkiego Wybuchu. Dzięki temu dokonano najdokładniejszego jak dotąd pomiaru wieku Wszechświata, który oszacowano na 13,81 mld. lat.

Prof. Krzysztof M. Górski, który obok prof. Charlesa Lawrenca jest liderem NASA Planck Team, na zaproszenie Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej, 31 lipca 2013 roku w Toruniu przybliży cele, dotychczasowe osiągnięcia oraz dalsze plany misji. Najpierw odbędzie się otwarte seminarium naukowe dla zainteresowanych badaczy astronomów, następnie otwarty wykład publiczny, podczas którego w bardziej popularnej formie prof. K. M. Górski sformułuje próbę odpowiedzi na postawione w tytule pytania.

Spotkanie odbędzie się 31 lipca w Dworze Artusa w Toruniu o godzinie 18.00 – Zapraszamy!

wszechświat

Plan spotkań prof. Krzysztofa M. Górskiego w Toruniu
Patronat
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego
oraz
Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego
We środę 31 lipca 2013 roku prof. Krzysztof M. Górski weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski. Podczas spotkania, które rozpocznie się o godz. 10.oo zostanie zaprezentowany program edukacyjny Astrobaz (dyr. Dep. Edukacji Czesław Ficner) prof. Górski spotka się również z radą programową programu.
Następnie ok. godz. 11.30 nastąpi wyjazd do astro bazy w Unisławiu, gdzie o 12.00 odbędzie się spotkanie z uczestnikami programu.

Po południu o godz. 18.00 w Dworze Artusa prof. Krzysztof M. Górski wygłosi prelekcję pt. „Jak wygląda Wszechświat i kiedy powstał?”. Prelegent przybliży cel największego wspólnego projektu amerykańsko – europejskiego w dziedzinie kosmicznej satelity Planck, jego dotychczasowe osiągnięcia i ich znaczenie dla naszej dzisiejszej wiedzy o Wszechświecie.

Prof. Krzysztof M. Górski jest absolwentem astronomii UMK w Toruniu. Doktoryzował w się w Centrum Astronomicznym M. Kopernika w Warszawie, zaś habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. Jest profesorem zwyczajnym. Jego naukowym mentorem był najwybitniejszy polski astronom okresu powojennego ś.p. prof. Bohdan Paczyński.
Od 1986 roku prof. K. M. Górski pracuje w ośrodkach naukowych poza Polską. Był pracownikiem kolejno Uniwersytetu w Berkeley, Laboratorium w Los Alamos, Uniwersytetu Princeton, NASA Goddard Space Flight Center w Maryland, Uniwersytetu w Tokio, Instytutu Astronomicznego w Paryżu, Instytutów Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kopenhadze i w Monachium (ESO), a ostatnio Jet Propulsion Laboratory Caltec w Pasadenie, pozostającego w związku z NASA.
Prof. K. M. Górski był przez kilka lat bliskim współpracownikiem prof. Georga F. Smoota, ostatniego zdobywcy nagrody Nobla z astronomii (2006 rok).

Skip to content