KADRA UCZELNI

MISJA UCZELNI

UCZELNIA

NAGRODY JAGIELLOŃSKIE

RADA POWIERNICZA

TRADYCJA JAGIELLOŃSKA

WŁADZE UCZELNI

PROFESURY HONOROWE

AKADEMIA JAGIELLOŃSKA

Kadra naszej uczelni

Wykładowcy Akademii Jagiellońskiej wywodzą się z wielu różnorodnych środowisk akademickich, zaś swoje kariery naukowe budowali zarówno w Polsce, jak i za granicą. To właśnie ich wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności decydują o poziomie kształcenia w naszej Uczelni.

Co ważne, niemal wszyscy nasi wykładowcy mają również wszechstronne doświadczenie praktyczne w reprezentowanych przez siebie obszarach zainteresowań. Oprócz pracy naukowo – dydaktycznej wykonywali w praktyce różnorodne zadania, ściśle związane z zastosowaniem wiedzy teoretycznej. Dzięki temu nasi studenci mają kontakt nie tylko z teoretykami, ale przede wszystkim z praktykami. Oznacza to, że oferta studiów o profilu praktycznym w Akademii Jagiellońskiej znajduje odzwierciedlenie w doświadczeniu zawodowym pracowników naukowych.

NAUKI PRAWNE I SPOŁECZNE

Instytut Nauk Prawnych i Społecznych

prof. dr hab. Grzegorz Górski – rektor AJ, adwokat, b. wiceminister w Urzędzie Rady Ministrów, b. członek Trybunału Stanu
prof. Oldřich Hájek – specjalista w zakresie polityki regionalnej
prof. Radek Jurčík – specjalista w zakresie finansów publicznych
prof. Tadeusz Jasudowicz – prawnik, wybitny specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego i praw człowieka
dr Paweł Antoszak – doktor nauk ekonomicznych, specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania regionami
dr Karolina Górska – urbanista, absolwentka Harvard University, specjalistka w zakresie polityki przestrzennej
dr Joanna Górska-Szymczak – prorektor KJ-TSW, radca prawny, absolwentka University of Cambridge, specjalistka w zakresie prawa europejskiego
dr Jan Meler – adwokat
dr Paweł Machalski – specjalizuje się w problematyce z zakresu administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz bezpieczeństwa energetycznego
dr Adam Olechowski – politolog, emerytowany oficer WP, z wieloletnią praktyką w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego
dr Jakub Piechota – radca prawny, specjalista w zakresie prawa handlowego
dr Andrzej Potoczek – administratywista, wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego
dr Jacek Przybojewski – specjalista w zakresie prawa karnego i konstytucyjnego, z wieloletnią praktyką w służbie prokuratorskiej
dr Wojciech Skotnicki – filozof i historyk, z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej
dr Wojciech Sławiński – specjalista w zakresie prawa wyznaniowego z praktyką w administracji publicznej
dr Adam Strzelecki – specjalista w zakresie prawa finansowego, z wieloletnią praktyką w administracji publicznej
adw. Paweł Szatkowski – adwokat, absolwent University of Leicester, specjalista w zakresie procedur sądowych i administracyjnych
dr Zbigniew Szonert – były sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista w zakresie prawa administracyjnego
dr Włodzimierz Wysocki – ekonomista, emerytowany oficer WP, z wieloletnią praktyką w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego
dr Magdalena Micińska – specjalistka w zakresie prawa ochrony środowiska oraz prawa Federacji Rosyjskiej
dr Przemysław Komorowski – specjalista w zakresie funduszy europejskich
dr Marta Lang – specjalistka w zakresie praw człowieka
dr Michał Zbigniew Dankowski – specjalista w zakresie historii ustroju i prawa konstytucyjnego oraz prawa Hiszpanii i państw Ameryki Łacińskiej

 

NAUKI PEDAGOGICZNE

Instytut Nauk Pedagogicznych

ks. prof. Ireneusz Werbiński – wybitny hagiolog, psycholog i pedagog
ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz – profesor nauk humanistycznych i pedagogiki, pierwszy dziekan Wydziału Teologii UMK w Toruniu
prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski – pedagog i artysta rzeźbiarz, od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz osób niepełnosprawnych
prof. dr hab. Krystyna Żuchelkowska – wybitny pedagog, wieloletni wykładowca UKW w Bydgoszczy
dr Lidia Chamarczuk – Mazurek – pedagog, wieloletnia dyrektor szkoły
dr Dagna Czerwonka – pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
dr Ewa Dryglas – Komorowska – pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
ks. dr Adam Machowski – pedagog, filozof i teolog, uzyskał doktorat na Uniwersytetach Pampluna w Nawarze w Hiszpanii oraz UMK w Toruniu
ppłk w s.s. SW Jacek Pekról – praktyk penitencjarny
mgr Małgorzata Sławińska – nauczycielka nauczania zintegrowanego z wieloletnim doświadczeniem
dr Eugeniusz Suwiński – pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
dr Ludwik Szuba – prorektor KJ-TSW, pedagog, były wiceprezydent Torunia, radny Miasta Torunia
dr Anna Więcławska – pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
dr Karolina Wiśniewska – pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
dr Renata Brzezińska – specjalistka w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
s. dr Elwira Balcer – pedagog i animator kultury, zainteresowania badawcze z zakresu andragogiki (autoformacja)
dr Agnieszka Szatkowska – specjalistka w zakresie resocjalizacji

Skip to content