AKTUALNOŚCI

KJ-TSW przystąpiło do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego Europa Kujaw i Pomorza

Z dniem 25 września 2018 r. Kolegium Jagiellońskie – TSW przystąpiło na prawach członka wspierającego do Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego Europa Kujaw i Pomorza.

Celem stowarzyszenia jest:

  • reprezentowanie interesów samorządów województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej;
  • promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu;
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w budowaniu potencjału administracyjnego organów administracji publicznej oraz innych jednostek i organizacji z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają osobowość prawną, w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej poprzez organizacje staży i szkoleń;
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej;

W szczególności zapraszamy studentów kierunku administracja, będących pracownikami jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład EKiP, do zapoznania się z ofertą wyjazdów studyjnych, szkoleń i staży w instytucjach Unii Europejskiej: http://www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php.

Skip to content