AKTUALNOŚCI

KJ-TSW W OCENACH SWOICH STUDENTÓW

Zespół pod kierunkiem dr Zbigniewa Malaka przeprowadził w ostatnich tygodniach wśród studentów KJ-TSW badania, w których mieli oni możliwość wyrażenia swojej opinii na temat Uczelni i prowadzonych w niej studiów. Wszystkie opinie wyrażone zostały w anonimowych ankietach, a grupa ankietowanych objeła bardzo wysoki odsetek naszych studentów.

Z satysfakcją możemy odnotować, iż zdecydowana większość ankietowanych wyraziła zadowolenie z dokonanego wyboru Uczelni (80 %). Podobnie (85%) wskazało, iż panuje u nas dobra atmosfera do studiowania oraz że poziom prowadzonych zajęć jest przynajmniej wysoki (77%). Na tym samym poziomie studenci oceniają pozytywnie wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w prowadzonych w Uczelni zajęciach. Bardzo nas cieszy, że aż 72% studentów wysoko ocenia pracę administracji Uczelni.

Uzyskane wyniki dają nam ogromną satysfakcję, jednocześnie zobowiązują nas do dalszego rozwoju i podnoszenia standardów Uczelni i oferowanych w niej studiów.

Skip to content