AKTUALNOŚCI

Akademia Jagiellońska lepiej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

Początkowe trudności

 

 

Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania w obiekcie przy ul. Prostej 4/Jęczmiennej 23 nasza uczelnia borykała się z różnorakimi problemami, związanymi z dostępem do niej dla osób z niepełnosprawnościami. Nasz obiekt wzniesiony w połowie XIX wieku nie ma udogodnień, które znajdują się w dzisiaj wznoszonych budynkach. Co więcej, konstrukcja budynku uniemożliwiała nam wprowadzanie nawet prostych rozwiązań. Wprawdzie podejmowaliśmy różnorakie działania, aby ułatwić niepełnosprawnym studentom dostęp do uczelni i do prowadzonych zajęć, ale ciągle mieliśmy świadomość, iż nie odpowiada to w pełni potrzebom tych osób.

 

 

 

 

 Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

 

 

W minionym roku udało nam się jednak pozyskać wsparcie w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dzięki czemu uruchomiliśmy pierwszy etap działań, których efektem będzie radykalna poprawa warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w naszej uczelni. W chwili obecnej wkraczamy już w realizację konkretnych rozwiązań.

 

 

Do końca 2022 roku sytuacja zmieni się radykalnie i będziemy mogli z dumą powiedzieć, że Akademia Jagiellońska jest już uczelnią w pełni dostępną i otwartą dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Skip to content