AKTUALNOŚCI

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE OTWIERA NOWE HORYZONTY

Kolegium Jagiellońskie włączy się w rozwój projektów popularyzujących astronomię oraz rozwój zaawansowanych technicznie ośrodków gospodarczych. Punktem wyjścia będzie to udział we wsparciu rozwoju programu Astrobaz, realizowanego od kilku lat przez Urząd Marszałkowski. Projekt obejmie m.in. organizowanie konferencji naukowych, możliwość wyjazdów stażowych dla uczniów i studentów do laboratorium NASA – CALTECH w Pasadenie (USA), czy ewentualny współudział w realizacji elementów programów naukowych i technicznych na rzecz ośrodków amerykańskich.

Dzięki wizycie prof. Krzysztofa Górskiego z Jet PropulsionLaboratory NASA – CALTECH, Kolegium Jagiellońskie otwiera zupełnie nowe perspektywy dla rozwoju nauki i techniki w naszym regionie. Wkrótce podamy więcej szczegółów tej pasjonującej inicjatywy.

Skip to content