AKTUALNOŚCI

Kolegium Jagiellońskie otwiera Wydział Zamiejscowy w Czechach

2018-07-15

Z wielką satysfakcją informujemy, że w efekcie podjętych przez naszą Uczelnię działań, pozytywnie zakończył się proces powołania do życia naszego Wydziału Zamiejscowego w Republice Czeskiej.

Jednostka ta pod nazwą „Wydział Nauk Administracyjnych i Ekonomicznych” będzie funkcjonować w sercu Moraw, w miejscowości Uherské Hradiště. Jest to jeden z najbardziej zindustrializowanych obszarów w Europie, region i wielkiej dynamice gospodarczej i społecznej. Z naszą Uczelnią związana jest grupa ponad 20 czeskich uczonych, którzy od kilku lat tworzyli różne, niezwykle aktywne instytucje naukowe.

Wydział w Czechach kierowany będzie przez prof. dra hab. Oldřicha Hájka, a inauguracja pierwszego roku akademickiego nastąpi w początkach października 2018 r.

Skip to content