AKTUALNOŚCI

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE WSPÓŁORGANIZUJE SEMINARIUM NAUKOWE POŚWIĘCONE TWÓRCZOŚCI W RESOCJALIZACJI

W dniach 5-6 listopada 2015 roku płk Krzysztof Janiszewski Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu zorganizował VIII seminarium naukowe w ramach cyklu tematycznego „Kobieta w izolacji. Aktywność twórcza osadzonych – drogą do odkrycia siebie i pozytywnych obszarów rzeczywistości”. Seminarium po raz kolejny odbyło się pod patronatem naukowym Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej, którą reprezentował Prorektor dr Ludwik Szuba.

Zasadniczym celem seminarium była wymiana doświadczeń praktyków więziennych z kadrą naukową. W seminarium wzięli udział przedstawiciele świata naukowego z Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pedagogium-Wyższej Szkoły Społecznej w Warszawie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz przedstawiciele resortów: więziennictwa, sądownictwa, policji, kurateli sądowej oraz kultury.  Gośćmi seminarium byli także studenci pedagogiki Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej oraz członkowie Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW.

Seminarium otworzył Dyrektor Zakładu Karnego Nr1 w Grudziądzu wraz z  Prezydentem Miasta Grudziądza p. Robertem Malinowskim. Wykład inaugurujący pt. „Resocjalizacja przez twórczość – wymiarem readaptacji społecznej”. wygłosił prof. dr hab. Marek Konopczyński – Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Społecznej w Warszawie. Profesor w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie nowoczesnej twórczej resocjalizacji w pracy penitencjarnej. Po wykładzie zebrani mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny w wykonaniu grupy skazanych, pt. „Na Arce o ósmej” w reżyserii Krzysztofa Rotnickiego.

Dalsza część seminarium miała miejsce w Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu, gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  organizowanego przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu pt. „Kobieta twórcza czyli o sztuce bycia kobietą”. Wykład towarzyszący wystawie wygłosiła prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska: (filozof, była Sędzia Trybunału RP, Senator, nominowana do pokojowej nagrody Nobla, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego) pt. „Uszlachetniający sens twórczości”.

Drugi, konferencyjny dzień spotkań przebiegał w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służy Więziennej “Zacisze” w Suchej. Panel naukowy współprowadził wykładowca KJTSW – Jacek Pekról, zaś wykład z ramienia uczelni wygłosił dr hab. Wojciech Gulin pt. „Aktywność twórcza osadzonych, a zwiększenie poziomu empatii”.

W trakcie dwudniowego spotkania można było prześledzić zależności występujące pomiędzy różnorodnymi formami twórczości więziennej, a drogą oczekiwanej resocjalizacji.

Skip to content