AKTUALNOŚCI

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE WSPÓŁTWÓRCĄ WAŻNEGO PROJEKTU BADAWCZO – WDROŻENIOWEGO

2016

14.12.2016

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że nasza Uczelnia stała się członkiem konsorcjum, którego celem jest opracowanie i wdrożenie Programowalnego Układu Scalonego wraz ze sprzętowym otoczeniem systemowym zapewniającym jego bezpieczną produkcję i użytkowanie, przeznaczonego do elektronicznych legitymacji służbowych i innych zastosowań ukierunkowanych na uwierzytelnianie i autoryzację osób. Produkt ten ma być najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem dostępnym na świecie, przygotowanym siłami polskich uczonych i inżynierów.

Uczestnikami Konsorcjum są także Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA,  Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Maszyn Matematycznych oraz WB Electronics SA..

Prace nad przygotowaniem tego projektu trwały w Kolegium Jagiellońskim od trzech lat. W obecnej postaci konsorcjum skupia podmioty, które wspólnie dysponują odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzenia ambitnego zadania. Skład Konsorcjum jest wynikiem współpracy tych podmiotów, a nie decyzji rządowych. Kolegium Jagiellońskie, było inicjatorem powołania konsorcjum i odegrało istotną rolę w doprowadzeniu tego etapu prac do finału. Dotychczasowe koszty zaangażowania Kolegium w projekt, pokrywane były ze środków własnych Uczelni.

Obecnie Konsorcjum ubiegać się będzie na zasadach konkursowych o odpowiednie współfinansowanie projektu przez NCBiR. Po ewentualnym przyznaniu środków na realizację tego zadania, każdy z uczestników konsorcjum będzie na normalnych zasadach obowiązujących w podobnych projektach finansowany w zakresie wskazanym we wniosku. Nadmienić trzeba, iż członkowie Konsorcjum, przede wszystkim PWPW będą musieli zabezpieczyć ze środków własnych od 20 do 50% wartości zadania.

Sukces tego przedsięwzięcia, powinien stać się pierwszym krokiem do odbudowy polskiego przemysłu elektronicznego w obszarze układów scalonych, co powinno przywrócić naszemu krajowi silną pozycję na międzynarodowych rynkach.

Kolegium Jagiellońskie nie będzie komentować motywowanych niezrozumiałym  emocjami wystąpień niektórych mediów i polityków.

Skip to content