AKTUALNOŚCI

Kolegium Jagiellońskie zajęło PIERWSZE miejsce wśród toruńskich uczelni niepublicznych

Z satysfakcją informujemy, że w rankingu Uczelni Niepublicznych 2018 miesięcznika „Perspektywy” Kolegium Jagiellońskie zajęło PIERWSZE miejsce wśród toruńskich uczelni niepublicznych.

Na wynik Kolegium wpływ miały w szczególności doskonałe wyniki w kategoriach:

  • ekonomiczne losy absolwenta – co stanowi potwierdzenie bardzo dobrej pozycji naszych absolwentów na rynku pracy oraz
  • dostępność dla studentów kadr wysoko kwalifikowanych
  • poziom umiędzynarodowienia zarówno wśród kadry naukowej jak i wśród studentów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż ranking PERSPEKTYW potwierdza wieloletnie dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w świetle których absolwenci Kolegium Jagiellońskiego praktycznie w 100% znajdują zatrudnienie po ukończeniu studiów.

Dodatkowo, w świetle danych ELA, a więc prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu monitorowania ekonomicznych losów absolwenta, absolwenci Kolegium Jagiellońskiego zarabiają średnio ponad 1000 zł. więcej niż absolwenci innych Uczelni w regionie.

Ranking PERSPEKTYW potwierdza również systematycznie i szybko rosnący poziom uznania pracodawców dla kwalifikacji naszych absolwentów. Jest to przede wszystkim efekt konsekwentnych działań władz Uczelni orientujących programy nauczania na maksymalne pozyskiwanie kwalifikacji praktycznych przez naszych studentów.

Cieszymy się, że RAZEM TWORZYMY NOWE PERSPEKTYWY.

Z pełnym zestawieniem rankingowym można zapoznać się tutaj.

Skip to content