AKTUALNOŚCI

Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo Lokalne

W dniu 13.06.2023 odbyła się w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo Lokalne- problemy teorii i praktyki.

    Celem Konferencji było  kontynuowanie dyskusji nad współczesnymi wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa lokalnego oraz zwrócenie uwagi na problemy związane  budowaniem odporności na zagrożenia cywilizacyjne i zmiany klimatu.  

Uczestnikami byli przedstawiciele środowisk samorządowych, administracji rządowej, środowiska naukowego, instytucji społecznych.

      W trakcie Konferencji  podjęte  zostały rozważania mające swoje odniesienia do teorii i praktyki, ukazujące zintegrowany charakter współcześnie pojmowanego bezpieczeństwa lokalnego.  Zarówno część plenarna Konferencji jak i dyskusje panelowe obejmowały następujące zagadnienia :

  • przekształcenia zadań i funkcji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa lokalnego,
  • zintegrowane podejście do procesu zarządzania bezpieczeństwem w układzie terytorialnym,
  • budowanie odporności na współczesne  zagrożenia w wymiarze lokalnym,
  • krajowe i międzynarodowe uwarunkowania  bezpieczeństwa lokalnego,
  • bezpieczeństwo jako kategoria jakości życia mieszkańców.
  • współpraca sektora militarnego i pozamilitarnego w zakresie budowania bezpieczeństwa lokalnego,
  • historyczno-kulturowe aspekty kształtowania bezpieczeństwa lokalnego,
  • proces edukacji dla bezpieczeństwa

Mamy nadzieję, że konferencja, która gromadząca grono uczestników reprezentujących różne środowiska zajmujące się problematyką bezpieczeństwa lokalnego pozwoli na wypracowanie wniosków istotnych dla teorii i praktyki szeroko pojmowanego bezpieczeństwa

Skip to content