AKTUALNOŚCI

Konferencja: Aktywność fizyczna a patologie społeczne
Aktywność fizyczna

 

 Zapraszamy na konferencję w ramach kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”, sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Cele/założenia główne:

  • przybliżenie współczesnych problemów, zagrożeń i wyzwań dla młodych ludzi w zakresie najczęściej pojawiających się patologii społecznych, w tym wykroczeń przeciwko prawu
  • ukazanie pozytywnej roli regularnej aktywności fizycznej oraz sportu dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży

Tematyka konferencji

Tematyka konferencji będzie skupiać się wokół propagowania uprawiania sportu i rekreacji jako skutecznej formy przeciwdziałania różnego rodzaju patologiom społecznym. To odpowiedź na rzeczywiste potrzeby, zarazem w zgodzie z kampanią „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”.

Naturalnym efektem przekazanej wiedzy ma być redukowanie poziomu patologii społecznych, np. uzależnień od substancji chemicznych wraz z maksymalnym ograniczeniem coraz częściej występujących współcześnie uzależnień od nowych multimediów wśród młodych osób. Sport to idealny sposób na pożyteczne spędzanie czasu.

Poprzez szeroko pojętą aktywność fizyczną redukowany jest poziom wszelakiej agresji i napięć wśród młodego pokolenia. Takie problemy wciąż się pojawiają i ich skala jest duża, ale właśnie działania zachęcające do uprawiania sportu, w które powinny włączyć się osoby dorosłe – rodzice, opiekunowie, nauczyciele – w połączeniu z wszechstronną edukacją mają prowadzić do systematycznych zmian społecznych. Aktywność fizyczna

Prelegenci  

  • dr Eugeniusz Suwiński – prorektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej, pedagog z wieloletnim doświadczeniem

Temat wystąpienia: „EDUKACJA ZDROWOTNA W WALCE Z MARGINALIZACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

  • mgr Wojciech Gulin – absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, obecnie doktorant na Wydziale Psychologii UKW

Temat wystąpienia: „AKTYWNE STARZENIE SIĘ ODPOWIEDZIĄ NA WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, W TYM PRZECIWDZIAŁANIE PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI”

  • mgr Tomasz Tłuchowski – nauczyciel z siedemnastoletnim stażem, czynnie pracujący w zmieniającej się oświacie

Temat wystąpienia: „ATRAKCYJNOŚĆ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W DZISIEJSZEJ SZKOLE JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCEGO PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”

  • mgr Magdalena Niżnik – Edukator/Trener

Temat wystąpienia: „REFLEKSJA PEDAGOGICZNA NA EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE WARTOŚCI SPORTU”

  • Przedstawiciel Policji

Temat wystąpienia: „BEZPIECZEŃSTWO MŁODYCH OSÓB W SIECI I W REALU”

  • Sportowiec

Rozmowa prowadzona przez moderatora odnośnie wszechstronnej roli sportu i szeroko pojętej aktywności fizycznej w rozwoju młodego człowieka.

Szczegóły

Miejsce:  Toruń (Kolegium Jagiellońskie)

Termin:  16 i 23 października 2021 roku, g. 11:00-14:00

 

Dla uczestników:

  • bogate treściowo foldery przeznaczone dla rodziców, dziadków, opiekunów
  • ankiety do wypełnienia związane tematycznie z konferencją i kampanią „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”
Skip to content