AKTUALNOŚCI

Konferencja – Debata z okazji XX-lecia samorządu województwa

Pod koniec kwietnia, w Ostromecku odbyła się konferencja pt.: „XX lat samorządu województwa – Fakty i opinie”, która miała charakter debaty, dyskusji. Debata z okazji XX-lecia samorządu województwa

Organizatorzy i uczestnicy

Debata zorganizowana była przy współudziale Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kolegium Jagiellońskiego- Toruńskiej Szkoły Wyższej oraz Forum Rozwoju Regionalnego. Uczestnikami tego spotkania byli przedstawiciele środowisk naukowych i samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Debata z okazji XX-lecia samorządu województwa

Debata z okazji XX-lecia samorządu województwa

Przebieg spotkania

Podczas konferencji przedstawione zostały referaty wprowadzające, przez: dr Grzegorza Kaczmarka, dr Krzysztofa Makowskiego, dr Roberta Musiałkiewicza oraz prof. dr hab. Grzegorza Górskiego- Rektora Kolegium Jagiellońskiego.

Następnie odbyła się dyskusja wokół  problemów poruszonych w referatach oraz związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania  samorządu.

Poruszonych zostało wiele kwestii. Między innymi odnoszono się do problematyki organizacji i funkcjonowania samorządu województwa w aspekcie prawno-organizacyjnym i finansowym. Ważnym tematem były kwestie budowania tożsamości regionalnej w jej aspekcie historyczno-kulturowym i terytorialnym. Wskazywano także na finansowe aspekty funkcjonowania województwa- poruszony został problem dochodów własnych. Istotnym aspektem dyskusji była także kwestia swoistej niezależności województwa w aspekcie prawno-ustrojowym oraz organizacyjno-finansowym. Ponadto mówiono o poziomie wiedzy i świadomości obywatelskiej jako ważnym czynniku rozwoju. Wskazywano na konieczność debaty społecznej jako istotnej formy zaangażowania i aktywizacji społecznej.

Debata zakończyła się podsumowaniem, a jej wnioski i postulaty miały być zaprezentowane podczas Forum Samorządowego.

Debata z okazji XX-lecia samorządu województwa

Skip to content