AKTUALNOŚCI

Konferencja „Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa globalnego i regionalnego – z perspektywy lokalnych społeczności”

W dniu 9 czerwca 2017 odbyła się konferencja pod tytułem : „Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa globalnego i regionalnego – z perspektywy lokalnych społeczności” organizowana przez KJ-TSW w Toruniu oraz Stowarzyszenie „Salutaris”.

Konferencja była poświęcona problemom teorii i praktyki w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa postrzeganego jako jedna z kategorii podstawowych potrzeb każdego człowieka, której niezaspokojenie nie pozwala na realizację innych potrzeb i utrudnia rozwój jednostki. W trakcie konferencji podjęto próbę wskazania na procesy zachodzących zmian w postrzeganiu bezpieczeństwa, jak też występujące w tym zakresie uwarunkowania. Podjęta została także próba przedstawienia zadań i funkcji organów publicznych w zakresie zarządzania jednostką terytorialną z perspektywy bezpieczeństwa jako kategorii jakości życia. W tym kontekście istotne było zwrócenie uwagi na zagadnienia edukacji i wychowania na rzecz bezpieczeństwa w kontekście kształtowania idei solidaryzmu samorządowego i społecznego w obliczu potencjalnych zagrożeń. Podjęto też wysiłek zaprezentowania modelowego systemu bezpieczeństwa publicznego z określeniem jego podstawowych funkcji w państwie demokratycznym. Zwrócono też uwagę na potrzeby, oczekiwania i rolę jaką w aspekcie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa odgrywają społeczności lokalne.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń jak też promocji dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Uczestnicy:

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów terytorialnych, sejmiku województwa, jednostek podległych samorządowi województwa, pracownicy urzędu marszałkowskiego, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych, reprezentanci organizacji pozarządowych.

Referaty wygłosili:

  1. Adam Banaszak – Bezpieczeństwo jako zadanie struktur europejskich – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  2. Dr Przemysław Osóbka. – Zagrożenia bezpieczeństwa małych państw wyspiarskich w kontekście zmian klimatycznych. – KPSW w Bydgoszczy
  3. Dr Krzysztof Garczewski. – Bezpieczeństwo publiczne w Republice Federalnej Niemiec przed wyborami do Bundestagu w 2017 roku – KJ-TSW w Toruniu
  4. Dr Eugeniusz Suwiński -Edukacja dla bezpieczeństwa – KJ-TSW w Toruniu
  5. Dr Adam Olechowski – Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście rozwoju społeczności lokalnych – KJ-TSW w Toruniu
  6. Dr M. Redo – Rolowanie rosnącego długu skarbu państwa jako zagrożenie dla finansów rozwoju regionalnego w Polsce – UMK w Toruniu
  7. Dr A Potoczek – Bezpieczeństwo jako obszar aktywności administracji Publicznej – KJ – TSW w Toruniu/ Stowarzyszenie „Salutaris”
Skip to content