AKTUALNOŚCI

KONFERENCJA NAUKOWA PT. „ TUTORING W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM – TEORIA I PRAKTYKA”

2017-02-03

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej pt. „Tutoring w ujęciu interdyscyplinarnym – teoria i praktyka”, która odbędzie się w dniu 18 marca 2017 r. w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej (Toruń, ul. Jęczmienna 23).

Celem Konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych wynikających z możliwości wykorzystania metody tutoringu w edukacji, a także dyskusja nad znaczeniem wielowątkowego aspektu stosowania tutoringu we współczesnej szkole.

OBSZARY TEMATYCZNE

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 1. Wykorzystanie metody tutoringu w procesie stymulowania rozwoju ucznia zdolnego
 2. Tutoring rówieśniczy
 3. Tutoring w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 4. Tutoring w poradnictwie zawodowym
 5. Rodzice jako tutorzy medialnego wychowania dziecka
 6. Tutoring w przygotowaniu do pełnienia ról społecznych
 7. Tutoring w perspektywie porównawczej

Przewidujemy trzy sesje:

 1. Tutoring a oddziaływania wychowawcze
 2. Tutoring z punktu widzenia pedagoga szkolnego
 3. Tutoring w resocjalizacji

KWESTIE ORGANIZACYJNE

Koszt udziału w Konferencji:

 • z wygłoszeniem referatu – 150 zł
 • z wygłoszeniem referatu i późniejszą publikacją w czasopiśmie „Pedagogika XXI w.” – 250 zł

Płatność do 25 lutego 2017 r. na konto nr 35 2030 0045 3110 0000 0030 1540

Zgłoszenia:   do 25 lutego 2017 r.
Termin płatności:  do 25 lutego 2017 r.
Termin przesłania abstraktu:  do 25 lutego 2017 r.
Termin przesłania artykuły:  do 18 marca 2017 r.

ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń – do 25 lutego 2017 r. za pomocą formularza –
Prosimy o przesłanie abstraktu w języku polskim i angielskim (1500 słów, słowa kluczowe) na adres: konferencja@akademiajagiellonska.pl

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Gulin – Prorektor Kolegium Jagiellońskiego

 •  ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz
 •  prof. dr hab. Marian Bybluk
 •  prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • przewodniczący dr Eugeniusz Suwiński
 • dr Dagna Czerwonka
 • dr Wojciech Skotnicki
 • dr Karolina Wiśniewska
 • mgr Kinga Zielińska
Skip to content