WYDARZENIA

Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo Lokalne – Problemy Teorii i Praktyki

9 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 zapraszamy na Konferencję pod hasłem: „Społeczno-ekonomiczne i zdrowotne skutki pandemii Covid-19.”

Cel konferencji

    Konferencja  ma   na celu przybliżenie tematyki ochrony zdrowia w kontekście istniejących i przewidywanych uwarunkowań epidemiologicznych, środowiskowych,  oraz społeczno-gospodarczych. Istotne jest odniesienie się do wpływu jaki wywiera  dynamicznie zmieniające się otoczenia na  styl życia a tym samym warunki zdrowotne, jak też możliwości organizacji i funkcjonowania systemu społeczno-ekonomicznego i organizacji procesów rozwojowych na poziomie lokalnym.

Kolejna sprawa to uświadomienie istniejących i potencjalnych zagrożeń wpływających na poziom jakości życia a tym samym mających wpływ na stan zdrowotny poszczególnych grup i środowisk społecznych. Istotne będzie tutaj przedstawienie problematyki ochrony zdrowia oraz dbałości o stan zdrowotności społeczności lokalnej jako ważnego  aspektu szeroko pojmowane bezpieczeństwa w jego wymiarze lokalnym i regionalnym. Należy też podkreślić możliwość wymiany poglądów, doświadczeń a także promocji dobrych praktyk wśród uczestników wydarzenia.  W ten sposób możliwe będzie poszerzanie zakresu wiedzy uczestników przedsięwzięcia, wzbogacanie ich doświadczeń a także promowanie postaw i zachowań związanych z szeroko pojmowaną  świadomością problematyki zdrowotnej jako ważnego elementu bezpiecznej przestrzeni publicznej.

Tematyka konferencji

 • System ochrony zdrowia w sytuacji pandemii
 • Analiza sytuacji epidemiologicznej w związku z pandemią Covid-19
 • Problemy zdrowia publicznego w warunkach epidemii oraz w dalszej perspektywie
 • Zachowania prozdrowotne w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią
 • Wpływ epidemii COVID-19 na stan psychiczny poszczególnych grup społecznych
 • Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19
 • Społeczno-kulturowe konsekwencje pandemii COVUD-19
 •  Kierunki działań w zakresie zdrowotnych oraz psychospołecznych aspektów życia w   warunkach zmian wywołanych pandemią
 • Wpływ pandemii Covid – 19 na funkcjonowanie rodziny
 • Edukacja zdrowotna społeczeństwa a pokonywanie następstw pandemii
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową  na poziomie lokalnym
 • Służby mundurowe w procesie przeciwdziałania skutkom pandemii
 • Ekonomiczno-gospodarcze  skutki pandemii Covid – 19
 • Wpływ pandemii  tendencje rozwojowe społeczeństwa

Informacje organizacyjne:

Konferencja jest bezpłatna

Termin: 9.06.2022 r. godzina 11:00

W ramach Konferencji przewidziana jest sesja plenarna oraz panele dyskusyjne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia 31 maja 2022 na adres: d.matlosz@akademiajagiellonska.pl

 Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 05 czerwca 2022r. Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie rozdziału w recenzowanej monografii. Tekst rozdziału do 21 stron wraz ze słowami kluczowymi oraz streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz afiliacją Autora należy złożyć do dnia 31 lipca 2022 r. na adres: d.matlosz@akademiajagiellonska.pl (plik w formacie MSWord, czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony, bibliografia na końcu tekstu). Szczegółowe wymogi edytorskie zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie.

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do:

Sandra Borys-Wysocka (Tel. 56 6218241) s.wysocka@kujawsko-pomorskie.pl  oraz

Dominika Matłosz d.matlosz@akademiajagiellonska.pl

Karta zgłoszenia na konferencję

Zgłoszenie na konferencję Pobierz

Więcej informacji: https://akademiajagiellonska.pl/konferencja-naukowa-skutki-covid/

Program konferencji

11:00 Aula KJ-TSW – Rozpoczęcie i  omówienie przebiegu konferencji

11:15 Aula – sesja plenarna:

 • 11:15-11:30 dr Jarosław Wojtas – WSB w Toruniu, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich -“Wojna w Ukrainie wobec kluczowych wyzwań bezpieczeństwa państwa
  i Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP”
 • 11:30-11:45 ks. prof. ChAT dr hab. Mirosław A. Michalski – „Zdrowie jako wartość –
  w poszukiwaniu biblijnego uzasadnienia dla edukacji prozdrowotnej”
 • 11:45-12:00 dr Sławomir Sadowski – UKW Bydgoszcz – „Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego”
 • 12:00-12:15 dr Joanna Laskowska – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku – „Wpływ pandemii Covid-19 na publiczny transport zbiorowy”

12:15-12:35 Przerwa kawowa

12:40 Sesje tematyczne

I Sesja tematyczna – Aula

 • 12:40-12:55 Robert Bugajski – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Zastępca naczelnika sztabu Policji – „ Rola policji w sytuacjach kryzysowych – doświadczenia
  z pandemii SARS-Cov-2”
 • 12:55-13:10 mgr Katarzyna Karpacka – Uniwersytet Łódzki – „Zajmowali długo
  i szczęśliwie… Paraliż eksmisji na podstawie art. 15 zzu tzw. ustawy covidowej – jedno
  z naruszeń prawa własności właściciela lokalu”
 • 13:10-13:25 mgr Michał Mrozek – Uniwersytet Szczeciński – “Regiony zamorskie Unii Europejskiej biorąc pod uwagę pandemię COVID-19 – wpływ pandemii na sytuację społeczno-gospodarczą: perspektywy, trendy, zalecenia”
 • 13:25-13:40 dr Dominik Borek – Ministerstwo Sportu i Turystyki – „Skutki pandemii COVID – 19 w zakresie zapobiegania niewypłacalnościom organizatorów turystyki”
 • 13:40-13:55 Daria Zarzycka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ Karol Wasilewski Collegium Humanum – „Wpływ pandemii COVID-19 oraz związanych z nią restrykcjami, na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży gastronomicznej
  i rozrywkowej w okresie od marca 2020 r.”
 • 13:55-14:10 dr Karolina Muzyczka – Kolegium Jagiellońskie – „Wsparcie finansowe ze strony rządu dla JST w związku z udzielaniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy”.
 • 14:10-14:25 dr Paweł Antoszak – UKW w Bydgoszczy – „Wpływ bezpieczeństwa finansowego na politykę wynagrodzeń na poziomie lokalnym”
 • 14:25-14:40 mgr Aleksandra Seroka – WSB Toruń – „Identyfikacja zmian na polskim rynku pracy w związku z pandemią COVID-19”
 • 14:40-14:55 mgr Mariusz Leszczyński – Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku – „Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego w planowaniu przestrzennym na poziomie regionalnym.”
 • 14:55-15:25 Dyskusja

II Sesja tematyczna – Sala C5 (?)

 • 12:40-12:55 dr hab. Emilia Jaroszewska, dr Małgorzata Ołdak – Uniwersytet Warszawski – „Narodowy program szczepień przeciw COVID-19 – promocja i realizacja”
 • 12:55-13:10 dr Jacek Piotrowski – WSB w Toruniu, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, „Problem niepodległości Ukrainy w latach 1988-1994 r. w polskiej publicystyce krajowej i zagranicznej.”
 • 13:10-13:25 dr Adam P. Olechowski – Kolegium Jagiellońskie – „Społeczności lokalne w dobie kształtowania się nowego ładu międzynarodowego – szanse
  i zagrożenia.”
 • 13:25-13:40 dr Agata Surówka – Politechnika Rzeszowska – „Prognostyczno-statystyczna analiza ekonomicznych skutków pandemii.”
 • 13:40-13:55 dr Joanna Szczepanek – Instytut Genetyki Nowotworów NZOS Toruń – „Zmiana poziomu przeciwciał Sars-Cov2 wśród pracowników służby zdrowia jako ocena skuteczności ochrony poszczepiennej”.
 • 13:55-14:10 dr Małgorzata Wiśniewska – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień I Współuzależnienia W Toruniu – „Wpływ pandemii Covid-19 na zjawisko uzależnień”
 • 14:10-14:25 Lek. Med. Anita Kida – Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej, Alicja Ziemlińska – Uniwersytet Szczeciński – ,,Innowacje technologiczne we współpracy
  z medycyną – aspekty prawne i praktyczne”
 • 14:25-14:40 por. mgr inż. Maciej Wielgosik – Wojskowa Akademia Techniczna „Historia i epidemie, czyli jak choroby wpływały na bezpieczeństwo państw
  i społeczeństw.”
 • 14:40-15:10 Dyskusja

15:25-15:40 – Aula – Podsumowanie konferencji

15:45 Lunch

Skip to content