AKTUALNOŚCI

Konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli „Umiejętność rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkole” 15 kwietnia 2018 r.

Galeria

[envira-gallery id=”14310″]

 


Szanowni Państwo,

J. M. Rektor Kolegium Jagiellońskiego- Toruńskiej Szkoły Wyższej dr Joanna Górska Szymczak zaprasza na Konferencję naukowo – metodyczną pt.

„Umiejętność rozpoznania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkole”.

Podstawą procesu edukowania człowieka jest relacja „nauczyciel – uczeń”. Cechuje się ona jednak złożonością, gdyż na przygotowanie zawodowe nauczyciela składają się: wiedza, umiejętności i kompetencje. Od ich poziomu zależny jest sukces lub porażka w pracy pedagogicznej. Zwiększanie zasobu wiedzy, przejawiającej się w umiejętnościach i objawiającej się w kompetencjach staje się niemal koniecznością w pracy zawodowej nauczyciela czy wychowawcy. Drugim elementem wymienionej relacji jest uczeń. Ważne są zatem uwarunkowania psychologiczne w aspektach: indywidualnym i społecznym jego rozwoju. Z funkcjonowaniem ucznia zaś należy uwzględniać jego rodziców. Jak zatem widać praca nauczyciela ma charakter złożony i nieszablonowy, wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Ważnym aspektem w działalności pedagogicznej jest rozpoznawanie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym.

Wyżej zasygnalizowane zagadnienia stały się podstawą do zrealizowania projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Studia podyplomowe- Doskonalenie kompetencji wychowawczych realizowane w ramach zadania pt. „Dwusemestralne studia podyplomowe, dla nauczycieli i wychowawców w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym”.

W jego realizacji wzięli udział pedagodzy, z czterech województw. Efektem zaś podniesienie kwalifikacji przez zwiększenie doświadczenia indywidualnego uczestników. Pojawiła się więc potrzeba syntetycznego ujęcia przemyśleń dotyczących omawianego zagadnienia. Dobrą okazją jest więc spotkanie konferencyjne, podczas którego będzie możliwość podsumowania studiów z jednoczesnym wskazaniem kolejnych zagadnień i obszarów, zwiększających w perspektywie kompetencje nauczycieli.

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. w Kolegium Jagiellońskim- Toruńskiej Szkole Wyższej.

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji

Skip to content