AKTUALNOŚCI

Konferencja pedagogiczna „Tutor szansą współczesnej edukacji”

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa

ma przyjemność zaprosić do udziału

w Konferencji Naukowej pt.

„Tutor szansą współczesnej edukacji”

 

Konferencja odbędzie się w dniu 10 marca 2018 r. w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej (Toruń, ul. Jęczmienna 23).

Celem Konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń naukowych związanych z osobą tutora i jego rolą w edukacji,
a także dyskusja na temat szans i możliwości jakie daje współpraca z tutorem.

Wyniki konferencji mogą być pomocne w podnoszeniu na wyższy poziom warunków i sposobów realizacji zadań zapisanych w podstawie programowej. Mogą doprowadzić do zdynamizowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Konferencja pedagogiczna „Tutor szansą współczesnej edukacji” uzyskała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program konferencji:

 • 10.00 – 10.15 – Otwarcie i przywitanie gości
 • 10.15 – 11:00 – Wystąpienia plenarne:

dr hab. prof. KJ Krystyna Żuchelkowska, Tutor ożywczą zmianą edukacji społeczeństwa informacyjnego,
prof. dr Valery Bolbas , Główne kierunki rozwoju praktyki tutorów we współczesnej Białorusi,
prof. dr hab. Galyna Tarasenko oraz dr Bogdan Nesterowycz, Doświadczenie wprowadzania tutoriungu do ukraińskich szkół,
dr hab. prof. KJ Wojciech Gulin , Empatyczny tutor.

 • 11:00 – 11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30 – 12:45 Obrady sekcji

Sekcja I Tutor w opiece i wychowaniu

 • dr Anna Więcławska, Tutor przewodnikiem w podmiotowo-osobowym stawaniu się ucznia-wychowanka,
 • dr Wojciech Skotnicki, Personalistyczny wymiar wychowania,
 • mgr Hanna Kądziołka-Sabanty, Tutoring, jako metoda zarządzania ginącymi kompetencjami pracowników w wieku przedemerytalnym,
 • dr Karolina Wiśniewska, Tutor jako ten, który dba o integralny rozwój podopiecznego,
 • Dyskusja i podsumowanie obrad w sekcjach.

Sekcja II Tutor w edukacji

 • dr Dagna Czerwonka, Znaczenie tutora w wspieraniu nauczyciela stażysty,
 • mgr Magdalena Marekwia, Tutoring w edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli,
 • mgr Vladimir Petrov, Profil kompetencyjny tutora akademickiego,
 • Dyskusja i podsumowanie obrad w sekcjach.

12.45-13.00 Przerwa kawowa,

13:00-13:30 Podsumowanie rozważań konferencyjnych i zakończenie konferencji.

 

Konferencja pedagogiczna „Tutor szansą współczesnej edukacji”

uzyskała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.

 

Skip to content