AKTUALNOŚCI

Konferencja: Prawno-organizacyjne i praktyczne aspekty gospodarki odpadami
5 października

5 października 2021

Zapraszamy na seminarium problemowe organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie ”Salutaris” oraz Kolegium Jagiellońskie, które odbędzie się w dniu  5 października 2021  o godz. 11.00 w Auli Kolegium Jagiellońskiego TSW w Toruniu na ul. Jęczmiennej 23.

Seminarium poświęcone będzie prawno-organizacyjnym i praktycznym aspektom gospodarki odpadami, jako ważnym obszarom aktywności samorządów lokalnych.

Współcześnie proces gospodarowania odpadami stanowi poważny problem oraz swoiste wyzwanie dla władz lokalnych oraz społeczności zamieszkujących poszczególne jednostki terytorialne. Stąd potrzeba podjęcia szerokiej dyskusji w tym zakresie oraz wypracowania optymalnych rozwiązań.

Organizowane przez nas seminarium pozwoli na podjęcie dyskusji, wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się ze stanowiskiem strony rządowej w tym zakresie.

Prelegenci

W seminarium wezmą  udział  samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się gospodarką odpadami.  Swój udział zapowiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Pan Jacek Ozdoba.

Problematyka konferencji

Podczas seminarium planujemy odnieść się między innymi do następujących zagadnień :

  • Sytuacja na rynku odpadów komunalnych w Polsce;
  • Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami – doświadczenia praktyczne oraz  możliwość zmian.

Seminarium odbędzie w trybie kontaktu bezpośredniego, a także się w systemie on-line za pośrednictwem Facebooka Kolegium Jagiellońskiego TSW w Toruniu.

https://www.facebook.com/KolegiumJagiellonskie

Skip to content