AKTUALNOŚCI

Konferencja Regionalna „Dialog i konflikt jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego”

W imieniu organizatorów Forum Regionalnego:

Pana Stanisława Krause, Andrzeja Potoczka i Filipa Sikory

Zapraszamy do udziału w II Konferencji Regionalnej organizowanej w ramach prac Forum Regionalnego przy współudziale Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. Konferencja będzie podsumowaniem dotychczasowej dyskusji nt. społecznych uwarunkowań rozwoju naszego regionu prowadzonej
w ramach cyklu spotkań Forum.

Myślą przewodnią Konferencji  jest „Dialog i konflikt jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego”.

Przewidujemy omówienie następujących zagadnień:

  1. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego.
  2. System administracji publicznej w latach 1998-2018 – perspektywa społeczna i organizacyjna.
  3. Dialog i konflikt w procesie tworzenia i rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  4. Lokalny wymiar tożsamości terytorialnej.

Ważnym elementem Konferencji będzie dyskusja wokół poruszonych zagadnień.

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2018 roku, o godz. 11:00 w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności
do dnia 20 listopada 2018 roku.

Skip to content