AKTUALNOŚCI

Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej 2022

KOMUNIKACJA W RODZINIE I W SZKOLE

Program

Kongresu Pedagogiki Chrześcijańskiej

Częstochowa

29 – 30 listopada 2022 roku

Aula Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

29 listopada

9.30 – Msza Święta w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, inaugurująca Kongres – pod przewodnictwem Abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego 

11:00 – 11:30 – Otwarcie Kongresu w Auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela”

– Abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski

dr Tomasz Rzymkowski, Wiceminister Edukacji i Nauki

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

ks. Jarosław Grabowski, Redaktor Naczelny „Niedzieli”

prof. Grzegorz Górski, Rektor Akademii Jagiellońskiej

11.30 – 12.30 – Nauczyciele, uczniowie i rodzice jako partnerzy w komunikacji 

Dyskusja panelowa z udziałem: 

prof. Krystyna Chałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

ks. dr hab. Adam Maj (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

ks. prof. Zbigniew Formella (Università Pontificia Salesiana, Roma)

prof. dr hab. Elżbieta Osewska (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)

dr Eugeniusz Suwiński (Akademia Jagiellońska w Toruniu)

Prowadzący: Anna Popek (Dziennikarka) 

12.30 – 13.00 – przerwa kawowa

13.00 – 14.00 – Praca i komunikacja w klasie/grupie wielokulturowej 

Dyskusja panelowa z udziałem:

ks. prof. Stanisław Dziekoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

ks. prof. Bogusław Milerski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)

ks. prof. Abp Jerzy Pańkowski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna)

ks. prof. Ireneusz Werbiński (Akademia Jagiellońska w Toruniu)

Prowadzący: Anna Popek (Dziennikarka) 

14.00 – 15.30 – przerwa obiadowa

15.30 – 16.30 – Prezentacja raportu opracowanego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka 

dr hab., prof. KUL Danuta Opozda (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Teoretyczne i metodologiczne założenia  badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka nad postawami rodzicielskimi

dr Magdalena Parzyszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)Postawy rodzicielskie współczesnych kobiet i mężczyzn –  w świetle  raportu z badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka. Wyniki i rekomendacje

16.30 – 17.30 – Debata wokół raportu Rzecznika Praw Dziecka

Dyskusja panelowa z udziałem: 

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

prof. Grzegorz Górski (Akademia Jagiellońska w Toruniu)

dr hab. prof. KUL Danuta Opozda (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr Magdalena Parzyszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

dr Andrzej Potoczek (Akademia Jagiellońska w Toruniu)

Prowadzący: Anna Popek (Dziennikarka) 

17.30 -18.00 – przerwa kawowa

18.00 – 18.20 – ks. dr Adam Machowski (Akademia Jagiellońska w Toruniu) – „Communicatio jako konieczny warunek budowania wspólnoty – communio – w myśli Tomasza z Akwinu.

18.20 – 18.40 –  s. dr Elwira Balcer (Akademia Jagiellońska w Toruniu) – “Autoformacja w zakresie komunikacji intra- i interpersonalnej”

18.40 – Podsumowanie pierwszego dnia

ks. prof. Ireneusz Werbiński (Akademia Jagiellońska w Toruniu)

dr Eugeniusz Suwiński (Akademia Jagiellońska w Toruniu)

19.00 – kolacja

30 listopada

10.00 – 11.00 – Komunikacja w sytuacjach trudnych

Dyskusja panelowa z udziałem:

Ks. prof. Ireneusz Werbiński (Akademia Jagiellońska)

prof. Grzegorz Górski (Akademia Jagiellońska, Toruń)

 Prof UKSW dr hab. Maria Ryś (UKSW Warszawa)

Prowadzenie: Dr Renata Brzezińska 

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 15.00 – Panele i wystąpienia pod patronatem Tygodnika „Niedziela”

11.30 – 12.30 – „Podmiotowość rodziców wobec szkoły”

Dyskusja panelowa z udziałem:

Bp Andrzej Przybylski (biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej)

Maria Chodkiewicz (prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich)

Marek Skiba (prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk) lub Magdalena Chmielewska (wiceprezes Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk) – lub inny przedstawiciel Stowarzyszenia

Elżbieta Doroszuk (Dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie)

prowadzący panel: Dr Artur Dąbrowski (rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce) 

12.30 – 12.45 – Przerwa 

12.45 – 13.40 prof. dr hab. Monika Przybysz (UKSW) – wykład: “Smartfon w rodzinie – szanse i zagrożenia” 

13.40 – 14-20 prof. dr hab.  Krystyna Żuchelkowska, dr Anna Więcławska,  “Skuteczne porozumiewanie się nauczyciela z rodzicami swoich wychowanków”

14.20 – 14..40 – dr Renata Brzezińska, “Współczesna rodzina versus świat wirtualny. Studium relacji rodzinnych na przykładzie filmu Jana Komasy ,Sala samobójców

14.40 – 15.00 – s. dr Elwira Balcer, “Autoformacja w zakresie komunikacji intra- i interpersonalnej”

15.00 – 16.00 – Podsumowanie 

ks. prof. Ireneusz Werbiński
dr Eugeniusz Suwiński

Skip to content