AKTUALNOŚCI

Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej 2023

26 – 28 września 2023 roku

Warszawa, ul. Nowogrodzka 47A (wejście od ul. św. Barbary)

Zapraszamy na V Ogólnopolski Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej – Wychowanie trwa wiecznie pt. “Wychowanie w cyfrowym świecie”. 

Dla uczestników Kongresu przygotowaliśmy certyfikaty, które potwierdzą Waszą obecność na tym ważnym wydarzeniu oraz umożliwią uwzględnienie go w Waszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. 

ZAPISY: https://www.survio.com/survey/d/T1F1N2N2R2T6R9G4E

PROGRAM:

26 września 2023 r. – WTOREK

10.30 – Otwarcie I dnia Kongresu Pedagogiki Chrześcijańskiej Wychowanie Trwa Wiecznie
„Wychowanie w cyfrowym świecie”

11.00 -12.30 – „Wyzwania współczesnej szkoły w obliczu nowoczesnych technologii.
Szanse i zagrożenia”
Debata panelowa z udziałem:
prof. dr hab. Krystyna Chałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Adam Grudzień (Akademia Mazowiecka w Płocku)
ks. dr Jacek Kędzierski (Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku)
mgr Ryszard Ząbkowski (Prywatna Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek w Warszawie)
mgr Monika Sroczyńska (Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin w Warszawie)
Prowadzenie: dr Eugeniusz Suwiński (Akademia Jagiellońska w Toruniu)
12.30-13.00 przerwa kawowa

13.00 – 14.00 referaty:
prof. dr hab. Krystyna Chałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski) „Nowoczesne technologie
szansą rozwoju i promocji przymiotów osoby ludzkiej: ucznia, nauczyciela i rodziców”
siostra dr Elwira Balcer (Akademia Jagiellońska w Toruniu) „Budowanie kontaktu z
własnym światem wewnętrznym w kontekście technologii komunikacyjnych”
dr Anna Bieganowska – Skóra (Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej w Lublinie)
„Wychowanie do świadomości”

14.00 -15.00 przerwa obiadowa

15.15 – 18.00 referaty:
dr Lena Tkaczyk (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza we Włocławku)
„Biologiczne uwarunkowania użytkowania technologii cyfrowych”
ks. dr Adam Machowski (Akademia Jagiellońska w Toruniu) ”Tomasz z Akwinu w obronie
samodzielności myślenia przeciwko tendencjom umasawiającym ludzki intelekt”
mgr Ryszard Ząbkowski (Prywatna Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek w Warszawie)
„Relacje człowieka z maszyną. Sztuczna inteligencja i normy etyczne”
prof. dr hab. Krystyna Żuchelkowska i dr Anna Więcławska (Akademia Jagiellońska w
Toruniu) „Rzeczywistość wirtualna w edukacji wczesnoszkolnej”
dr Zbigniew Barciński (Stowarzyszenie Pedagogów NATAN) „Samowychowanie
charakteru – warunkiem sensownego korzystania z cyfrowego świata”

27 września 2023 r. – ŚRODA
10.30 – Otwarcie II dnia Kongresu Pedagogiki Chrześcijańskiej Wychowanie Trwa Wiecznie
„Wychowanie w cyfrowym świecie”

10.45 -12.00 – „Środowisko rodzinne w wychowaniu do użytkowania technologii
cyfrowych”
Debata panelowa z udziałem:
prof. Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Maciej Jabłoński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
ks. dr Adam Machowski (Akademia Jagiellońska w Toruniu)
prof. Grzegorz Górski (Akademia Jagiellońska w Toruniu)
Janusz Wardak (Stowarzyszenie Akademia Familijna)
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (Akademia Jagiellońska w Toruniu).

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30 –14.00 referaty:
prof. Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) „Rola
rodziny w profilaktyce uzależnień w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych”
dr Maciej Jabłoński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
„Niepełnosprawność a technologie komunikacyjne”
dr Renata Brzezińska (Akademia Jagiellońska w Toruniu) „Sharenting jako internetowa
wizualizacja życia rodzinnego”

14.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-16.40 warsztaty do wyboru:
dr Elwira Balcer (Akademia Jagiellońska w Toruniu) „Kontakt z samym sobą jako warunek
bezpiecznego korzystania z technologii komunikacyjnych”
dr Adam Grudzień (Akademia Mazowiecka w Płocku) „Jak radzić sobie z uzależnieniem od
Internetu”

16.40-18.00 referaty:
dr Adam Grudzień (Akademia Mazowiecka w Płocku) „Kształtowanie się poczucia własnej
wartości w dobie społeczeństwa cyfrowego”
dr Ewa Dryglas – Komorowska (Akademia Jagiellońska w Toruniu) „Wychowanie i
»cywilizacja w techno-pułapce«”,
dr Karolina Wiśniewska (Akademia Jagiellońska w Toruniu) „Wykorzystanie
nowoczesnych technologii w procesie rozwijania mowy i komunikacji u osób z autyzmem”

28 września 2023 r. – CZWARTEK

10.00 -11.30 „Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego w zapobieganiu
uzależnieniom cyfrowym”
Debata panelowa z udziałem:
prof. dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie)
dr Adam Grudzień (Akademia Mazowiecka w Płocku)
mgr Dorota Frąk (Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka w Warszawie)
dr Eugeniusz Suwiński, (Akademia Jagiellońskia w Toruniu)
Prowadzący: ks. prof. Ireneusz Werbiński, (Akademia Jagiellońska w Toruniu)
11.30-12.00 przerwa kawowa

12,00– 14.00 referaty:
prof. dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie), „Higiena cyfrowa w rodzinie jako czynnik integrujący”
Marek Grabowski, (Fundacja Mamy i Taty), “Trwałość Rodziny, a świat cyfrowy”
Patrycja Radoń, (psycholog e-sportowy PsychGames), „Dlaczego gramy w gry – o
psychologii gier i e-sporcie”

14.00- 15.00 podsumowanie konferencji: prof. Krystyna Żuchelkowska (Akademia
Jagiellońska w Toruniu)

Skip to content