AKTUALNOŚCI

Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej – EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – Wychowanie trwa wiecznie
EDUCATIO MAXIMUS

EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM

Wychowanie trwa wiecznie

Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej

7 – 9 czerwca 2021 roku

 

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej, ale przede wszystkim z uwagi na podjętą współpracę z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz urzędem Rzecznika Praw Dziecka, podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminu wydarzenia. EDUCATIO PERMANET

I tak, Kongres odbędzie się w dniach 7 – 9 czerwca 2021 roku.

Pierwszy dzień Kongresu – 7 czerwca – odbędzie się w Toruniu, kolejne dwa dni – 8 i 9 czerwca – odbędą się w Warszawie.

W obu miejscach obrady będą transmitowane na żywo via Internet.

 

Skład Komitetu Honorowego Kongresu oraz Komitetu Naukowego Kongresu

EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM

Wychowanie trwa wiecznie

KOMITET HONOROWY KONGRESU

Prof. KUL dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

Ks. prof. Dr hab. Wiesław Śmigiel, Biskup toruński

Ks. Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

Ks. prof ChAT dr hab. Bogusław Milerski, b. Rektor ChAT

Ks. prof. dr hab Stanisław Dziekoński – b. rektor Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego

Dr Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w KPRM, sekretarz Rady Ministrów

Prof. KJ dr hab. Grzegorz Górski, rektor Kolegium Jagiellońskiego

 

KOMITET NAUKOWY KONGRESU

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński – Kolegium Jagiellońskie w Toruniu

Ks. prof. dr hab Jerzy Bagrowicz – Kolegium Jagiellońskie w Toruniu

Ks. prof. dr hab Waldemar Chrostowski – Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego

Prof. KJ dr. hab. Grzegorz Górski – Kolegium Jagiellońskie w Toruniu

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek – Akademia Ignatianum w Krakowie

Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Ks. prof. dr hab Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Ks. dr hab. prof. UMK Kazimierz Skoczylas – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Formella SDB –  Uniwersytet Salezjański w Rzymie

Prof. KUL dr hab. Alina Rynio – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś – Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego

Prof. dr. hab. Helena Słotwińska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Ewa Wiśniewska, Mazowiecka Uczelnia Publiczna

Prof. KJ dr hab. Krystyna Żuchelkowska – Kolegium Jagiellońskie w Toruniu

 

 

Program kongresu

(Program może jeszcze ulec zmianie)

7 czerwca, Toruń

10.00 – Otwarcie Kongresu – prof. KJ dr. hab. Grzegorz Górski, rektor KJ

10.10 – Wystąpienie ks. prof. dr hab. Wiesława Śmigla, biskupa toruńskiego

10.30 – Wystąpienie dr Tomasza Rzymkowskiego, sekretarza stanu w MEiN

10.45 – Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz,  Wychowanie  chrześcijańskie  młodzieży  dzisiaj

11.15 – Prof. KJ dr hab. Krystyna Żuchelkowska, Kształtowanie się religijności u dzieci w wieku przedszkolnym

11.45 – przerwa kawowa

12.00 – S. Dr Elwira Balcer, Związek pomiędzy dojrzałą osobowościową i dojrzałą religijnością

12.30 – Dr Renata Brzezińska, Specyfika edukacyjna placówek salezjańskich w polskim systemie szkolnictwa katolickiego.

13.00 – Dr Dagna Czerwonka   –   Personalizm   w   pedagogice   –   od   teorii   do   praktyki

13.30 – Dr Ewa  Dryglas-Komorowska, #ToJestWojna. Wychowanie chrześcijańskie wobec współczesnych ruchów społeczno-kulturowych

14.00 – przerwa obiadowa

15.00 – Ks. dr Adam Machowski, Wspólnota rodzinna jako przestrzeń kształtowania się cnót społecznych w myśli Tomasza z Akwinu

15.30 – Dr Wojciech Skotnicki, Harcerskie “Czuwaj” w nauczaniu św. Jana Pawła II

16.00 – Dr Eugeniusz Suwiński, Współczesny wymiar koncepcji wychowawczej ks. Jana Bosko

16.30 – przerwa kawowa

16.45 – Dr Anna Więcławska, Rodzina źródłem kształtowania człowieka w duchu wartości chrześcijańskich

17.15 – Dr Karolina Wiśniewska, Grupa pielgrzymkowa jako przykład wychowania we wspólnocie i do wspólnoty

17.45 – Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia

 

8 czerwca, Warszawa

10.00 – Wystąpienie prof. dr. hab. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki

10.20 – Wystąpienie ks. prof. dr hab. abp. Jerzego Pańkowskiego

10.40 – Wystąpienie Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka

11.00 – Ks. prof. dr hab. Zbigniew Formella, Model wychowania chrześcijańskiego w Stowarzyszeniu Skautingu Katolickiego (Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici)

11.30 – przerwa kawowa

11.45 – Ks dr Adam Magruk (ChAT) – Etymologia i istota wybranych pojęć dotyczących życia chrześcijańskiej rodziny

12.15 – Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek – “Model wychowania inspirowany pedagogiką towarzyszenia”

12.45 – Prof. KUL dr hab. Alina Rynio, Wychowanie do odpowiedzialnej wolności w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II

13.15 – Ks.  Prof.  dr  hab.  Ireneusz  Werbiński,   Potrzeba   wartości   duchowych   w wychowaniu rodzinnym

13.45 – przerwa obiadowa

15.00 – Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś – Uderzenie w rodzinę jako największe zagrożenie dla wychowania chrześcijańskiego

15.30 – Prof. dr hab. Ewa Wiśniewska, Nauczyciel wychowawcą człowiekiem dialogu w świetle pedagogiki personalistycznej

16.00 – Prof. KJ dr hab. Grzegorz Górski – Edukacja chrześcijańska wobec upadku cywilizacji zachodniej

16.30 – dyskusja i podsumowanie – zamknięcie obrad

 

9 czerwca, Warszawa

Forum chrześcijańskich organizacji wychowawczych

Organizuje Rzecznik Praw Dziecka

 

Skip to content