AKTUALNOŚCI

Konkurs na profesorów i adiunktów

Rektor
Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej

ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
(podstawowe miejsce pracy)

w Instytucie Nauk Pedagogicznych
w obszarze pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wymogi, które musi spełniać kandydat/-ka:

 • posiadanie przynajmniej stopnia doktora w zakresie nauk pedagogicznych ze specjalizacją w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • posiadanie minimum pięcioletniego praktycznego doświadczenia zawodowego w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym lub wyższym

Kandydat/-ka winien/winna przedstawić:

 • list motywacyjny
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji
 • kopie dyplomów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 marca 2021 roku na adres:
Rektor Kolegium Jagiellońskiego – TSW
87-100 Toruń, ul. Prosta 4, pokój B13
z adnotacją: „Konkurs na adiunkta – Instytut Nauk Pedagogicznych”
lub
drogą elektroniczną na adres: rektor@akademiajagiellonska.pl (temat wiadomości: Konkurs na adiunkta – Instytut Nauk Pedagogicznych)

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.


Rektor
Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej

ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
(podstawowe miejsce pracy)

w Instytucie Nauk Prawnych i Społecznych

Wymogi, które musi spełniać kandydat/-ka:

 • posiadanie przynajmniej stopnia doktora w zakresie nauk prawnych lub nauk o polityce i administracji lub ekonomii
 • posiadanie minimum pięcioletniego praktycznego doświadczenia zawodowego w obszarze nauk prawnych lub nauk o polityce i administracji lub ekonomii
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym lub wyższym

Mile widziane:

 • specjalizacja w zakresie prawa administracyjnego

Kandydat/-ka winien/winna przedstawić:

 • list motywacyjny
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji
 • kopie dyplomów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 marca 2021 roku na adres:
Rektor Kolegium Jagiellońskiego – TSW
87-100 Toruń, ul. Prosta 4, pokój B13
z adnotacją: „Konkurs na adiunkta – Instytut Nauk Prawnych i Społecznych”
lub
drogą elektroniczną na adres: rektor@akademiajagiellonska.pl (temat wiadomości: Konkurs na adiunkta – Instytut Nauk Prawnych i Społecznych)

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu konkursu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Skip to content