Konwent

Akademia jagiellońska

W trosce o ciągłe doskonalenie jakości kształcenia w Akademii Jagiellońskiej w naszej uczelni funkcjonuje Konwent AJ. Konwent jest organem doradczym i wspierającym działania uczelni, zrzeszającym m.in. przedstawicieli organów samorządu terytorialnego, samorządu zawodowego, samorządu gospodarczego, przedsiębiorców, instytucji finansowych, pracodawców, organizacji pozarządowych i absolwentów uczelni.

Celem Konwentu jest w szczególności doradzanie w zakresie ogólnych kierunków działania i rozwoju uczelni, proponowanie i opiniowanie kierunków kształcenia czy wskazywanie zakresów współpracy uczelni z jej otoczeniem społecznym i gospodarczym.

Naszym pragnieniem jest, aby w skład Konwentu wchodziły osoby, które mogą wnieść istotny wkład w realizację powyższych zamierzeń.

ppłk Andrzej Gniot
Dyrektor okręgowy Służby Więziennej

Paweł Grzybowski
Burmistrz Miasta Rypin

Monika Mikulska
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu

Zbigniew Rasielewski
Zastępca Prezydenta Torunia

Wojciech Świtalski
Prezes Zarządu URBITOR Sp. z o.o.

Anna Czarnowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Toruniu

Michał Dąbkowski
Dyrektor Zespołu Szkół nr 10

Anna Łukaszewska
Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Marcin Olszewski
Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu

Adam Orgacki
Dyrektor Zespołu Szkół nr 31 w Toruniu

Joanna Waczyńska
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

Roman Wojda
Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Maciej Witczak
Prezes Zarządu Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Dorota Szulc
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Toruniu

Anna Blum
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Toruniu

Małgorzata Czekała
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Toruniu

Halina Jankowska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Toruniu

Anna Karaś
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu

Jadwiga Lamparska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Toruniu

Anna Matczak
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Toruniu

Dorota Pesta
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu

Karina Sikorska
Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Lidia Stupak
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Toruniu

Izabela Ziętara
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu

Marzena Chmielewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Toruniu

Tomasz Krasicki
wójt gm. Czernikowo

Krzysztof Rak
z-ca wójta gm. Zławieś Wielka

Jakub Danielewicz
wójt gm. Unisław

Jerzy Czerwiński
Burmistrz m. Chełmża

Zdzisław Gamański
Starosta Chełmiński

Maciej Krzemkowski
Komendant KMPSP Włocławek

Andrzej Gralak
Prezes Akademii Wiedzy w Radziejowie

Gutowski Franciszek
Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Jarosław Sochacki
Starosta Powiatu Rypińskiego

Marian Mikołajczak
Wicestarosta Powiatu Mogileńskiego

Jarosław Tadych
Starosta Powiatu Sępoleńskiego

Krzysztof Maćkiewicz
Starosta Powiatu Wąbrzeskiego

Skip to content