AKTUALNOŚCI

Krajowa Konferencja Naukowa „Prawne problemy Tragedii Smoleńskiej”

Krajowa Konferencja Naukowa

„Prawne problemy Tragedii Smoleńskiej”

7 kwietnia 2018 r.

7 kwietnia 2018 roku w Kolegium Jagiellońskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom prawnym związanym z katastrofą smoleńską 10 kwietnia 2010 roku.

Rozpoczęła się ona od wystąpienia ministra Antoniego Macierewicza, który przewodniczy pracom komisji badania wypadków lotniczych powołanej przez Ministra Obrony Narodowej. Przedstawił wiele interesujących aspektów pracy kierowanego przez siebie zespołu w kontekście kwestii prawnych.

Prof. Grzegorz Górski ukazał zagadnienie katastrofy smoleńskiej na tle badania jedynej częściowo porównywalnej katastrofy lotniczej – katastrofy samolotu na pokładzie któeego znajdował się prezydent Mozambiku S. Machel w 1986 roku.

Prof. Piotr Daranowski dokonał analizy uwarunkowań i skutków pominięcia przez władze RP umowy polsko – rosyjskiej z 1993 roku jako oczywistej podstawy do badania katastrofy smoleńskiej.

Wystąpienia kolejnych referentów – dr Marii Szonert – Biniendy, prof. Tadeusza Jasudowicza, prof. Michała Balcerzaka, dra Jakuba Czepka oraz dr Agnieszki Wedeł – Domaradzkiej koncentrowały się wokół znaczenia stypulacji zawartej w art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla prawnej oceny odpowiedzialności Rosji i Polski za przebieg badania katastrofy smoleńskiej. Kwestie te ujęte były w świetle wielu precedensowych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Puentą konferencji było poruszające wystąpienie dra Dariusza Federowicza, przedstawiciela Rodzin Smoleńskich, który poruszył szereg kwestii dotyczących sytuacji prawnej bliskich ofiar katastrofy.

Podczas konferencji zaprezentowano nowo wydaną książkę poświęconą zagadnieniom prawnym katastrofy, zawierającą teksty prof. Tadeusza Jasudowicza oraz prof. Grzegorza Górskiego.

Materiały z konferencji będą wydane jako kolejny tom tego wydawnictwa.

Konferencja spotkała się bardzo dużym zainteresowaniem najważniejszych mediów ogólnopolskich i regionalnych. Poniżej kilka linków do najważniejszych publikacji:

 

[envira-gallery id=”14265″]

 

Przypominamy pełen program konferencji:

  • 10.15 – 10.45 – Min. Antoni Macierewicz – Doświadczenia i dylematy śledztw lotniczych – u progu podsumowania
  • 10.45 – 11.00 – Prof. Grzegorz Górski (Kolegium Jagiellońskie w Toruniu))Tragedia Smoleńska jako problem prawny na tle porównawczym
  • 11.00 – 11.30 – Prof. dr hab. Piotr Daranowski (Uniwersytet Łódzki) Porozumienie wojskowe polsko-rosyjskie 1993 r. i jego pominięcie w kontekście Katastrofy Smoleńskiej
  • 11.30 – 12.00 – Dr Maria Szonert-Binienda (Libra Institute, USA) Śledztwa lotnicze a standardy śledztwa z art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
  • 12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
  • 12.30 – 13.00  – Prof. dr hab. Michał Balcerzak (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu), Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz (Kolegium Jagiellońskie w Toruniu) Problemy odpowiedzialności państw na tle Katastrofy Smoleńskiej i śledztwa polskie jej dotyczące
  • 13.00 – 13.30 – Dr Jakub Czepek (Uniwersytet Kar. S. Wyszyńskiego w Warszawie) Śledztwo rosyjskie i polskie w związku z Katastrofą Smoleńską a standardy śledztwa na podstawie art.2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
  • 13.30 – 14.00 – Dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Problemy pośmiertne Tragedii Smoleńskiej na tle zobowiązań z art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
  • 14.00 – 14.30 – Dr Dariusz Fedorowicz – Własnym głosem – doświadczenia i potrzeby Rodzin Smoleńskich
  • 14.30 – 15.30 – Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz – Dyskusja i podsumowanie obrad – projekt stanowiska

 

 

Skip to content