AKTUALNOŚCI

Laboratorium edukacyjne ECDL

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa jest certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, tzw. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

Korzyści jakie płyną dla osób, które zdecydują się uzyskać taki certyfikat są to zdecydowanie: potwierdzenie posiadanych kompetencji, większa pewność utrzymania zatrudnienia oraz wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Skip to content