AKTUALNOŚCI

Laureat Nagrody Jagiellońskiej – Pan Tomáš Petříček

Pan Dr Tomaś Petříček

Minister Spraw Zagranicznych

Republiki Czeskiej

 

Pan Tomáš Petříček urodził się 27 września 1981 Rokycanach. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie ze stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Jako doktorat obronił dysertację pt. „Perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej”.

W trakcie studiów odbył również staż na Université Libre de Bruxelles. Zdobył również tytuł magistra. w Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques w Brukseli w dziedzinie zarządzania i polityki rozwoju oraz na Uniwersytecie w Warwick w dziedzinie międzynarodowej ekonomii politycznej.

Działał w szeregach czeskich Młodych Socjaldemokratów. W 2005 roku został pracownikiem departamentu zagranicznego czeskiej socjaldemokracji CSSD, a w 2006 jego szefem.

W latach 2007 – 2009 był asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Libora Roučka, a od 2014 do 2017 r. Doradcą posła do Parlamentu Europejskiego Miroslava Poche’a.

Pracował także we władzach miejskich w Pradze, gdzie odpowiadał za fundusze europejskie oraz zasiadał w radach nadzorczych i zarządach kilku firm.

W maju 2017 roku został wiceministrem pracy i spraw społecznych Republiki Czeskiej w rządzie Bohuslava Sobotki.

1 sierpnia 2018 r. Został mianowany wiceministrem odpowiedzialnym za zarządzanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Na początku października 2018 r. Prezydent Republiki Miloš Zeman powołał go na  stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych.

Pan Minister Tomáš Petříček jest aktywnym orędownikiem współpracy polsko-czeskiej oraz kooperacji krajów Grupy Wyszechradzkiej. Uznaje iż właśnie ta współpraca jest jednym z ważnych elementów wzmacniających pozycję krajów Europy środkowo – Wschodniej w Unii Europejskiej.

Skip to content