AKTUALNOŚCI

Laureatka Nagrody Jagiellońskiej – Pani Rita Tamaśuniene

Pani Rita Tamaśuniene

Minister Spraw Wewnętrznych

Republiki Litewskiej

Pani Rita Tamaśuniene urodziła się 27 września 1973 roku w Mejszagole w rejonie Wileńskim Republiki Litewskiej.

Po ukończeniu szkoły średniej studiowała najpierw w Konserwatorium Wileńskim (uzyskała licencjat z pedagogiki), a następnie na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Jego absolwentką została w 2002 roku, uzyskując licencjat z filologii germańskiej. Następnie podjęła studia (pracując już jako nauczycielka) w zakresie administracji publicznej na Uniwersytecie Michała Romera w Wilnie (dyplom magistra z 2007 roku).

Początkowo pracowała od 1994 w szkole podstawowej w rejonie wileńskim. W 2002 roku została z kolei wicedyrektorem tej szkoły do spraw edukacji. W 2004 roku została dyrektorem szkoły podstawowej w Pikeliszkach w rejonie wileńskim.

W 2006 roku przeszła do pracy w administracji rejonu wileńskiego obejmując funkcję zastępcy dyrektora Wydziału, a od 2007 roku była zastępcą dyrektora administracji rejonu wileńskiego.

Od 1994 roku była zaangażowana w działalność Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, weszła w skład władz tej organizacji. Włączyła się również  w działania Związku Polaków na Litwie, a później Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

W 2012 roku została wybrana do Sejmu Republiki Litewskiej. Ponownie wybrana do Sejmu została w 2016 roku.

21 września 2019 roku, w następstwie wejścia AWPL do koalicji rządowej, objęła funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Pani Rita Tamaśuniene jest jedną z liderek Polaków zamieszkujących w Republice Litewskiej. Przez ćwierć wieku angażowała się zachowanie na Litwie polskiej oświaty i kultury, odegrała wielką rolę w politycznym upodmiotowieniu społeczności polskiej.

Rita Tamśuniene odgrywa wielką rolę w pogłębianiu więzi między Polską i Litwą.

Skip to content