AKTUALNOŚCI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA – PROGRAM

„Przemiany systemów edukacji w Azji i w Europie na przełomie XX i XXI wieku”
patronat2
24 V 2016 r. – Toruń i 25 V 2016 r. – Włocławek

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I: wtorek, 24 V 2016 r.
Toruń – Aula Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej
ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23, II piętro

11:00 – 11:30 Uroczyste otwarcie Konferencji
Sesja 1

11:30 – 12:00 prof. Marian Bybluk, Toruń – Polska “Kierunki rozwoju rosyjskiego systemu edukacji w XXI wieku”
12:00 – 12:30 dr Natalia Lazarenko, Winnica – Ukraina “Podejście konceptualne do kształtowania kultury metodologicznej wykładowcy szkoły wyższej na Ukrainie”
12:30 – 13:00 prof. Li Xiangkun, Wuhan – Chiny “Szanse i wyzwania wspólnych programów edukacyjnych uniwersytetów polskich i chińskich”
13:00 – 13:15 Przerwa kawowa
Sesja 2

13:15 – 13:45 Józef Kwiatkowski, Wilno – Litwa “Przemiany systemu edukacji na Litwie po 1991 roku”
13:45 – 14:15 prof. Galyna Tarasenko, Winnica – Ukraina “Humanitaryzacja wykształcenia wyższego pedagogicznego w kontekście odnowy priorytetów oświatowych na Ukrainie”
14:15 – 14:45 dr Mei Yong, Wuhan – Chiny “Ewolucja kształcenia na studiach doktoranckich w Chinach i w Polsce – studium porównawcze”
14:45 – 16:30 Przerwa obiadowa
Sesja 3

16:30 – 17:00 doc. Wiktoria Imber, Winnica – Ukraina “Modernizacja treści edukacji wczesnoszkolnej na Ukrainie w kontekście wyzwań społeczeństwa informacyjnego”
17:00 – 17:30 Oksana Derkach, Winnica – Ukraina “Transformacja światopoglądu nauczyciela ukraińskiego na przełomie XX i XXI wieku”
17:30 – 18:00 Czesława Szablińska, Waldemar Klimaszewski, Litwa “Zmiany modelu wychowawczego w szkołach na Litwie po upadku Związku Sowieckiego”
18:00 – 18:30 dr Emilia Czepczyńska, Lublin – Polska “Przemiany systemu oświaty w Wielkiej Brytanii”
18:30 – 19:00 Zakończenie I dnia Konferencji


Dzień II: środa, 25 V 2016 r.
Włocławek – Sala widowiskowa w Centrum Kultury Browar B.
ul. Łęgska 28

10:00 – 11:00 Uroczyste otwarcie II dnia Konferencji
Sesja 4

11:00 – 11:30 prof. Wojciech Gulin, Toruń/Włocławek – Polska “Edukacja i wychowanie wobec godności, podmiotowości i tożsamości ucznia w wieku adolescencji”
11:30 – 12:00 dr Joanna Górska-Szymczak, Toruń – Polska “Wybrane problemy edukacji w Europie na przełomie XX i XXI w. w świetle orzecznictwa trybunałów europejskich”
12:00 – 12:30 dr Przemysław Przybylski, Toruń – Polska “Nowy model kształcenia i wychowania w polskiej szkole”
12:30 – 13:00 dr Eugeniusz Suwiński, Toruń – Polska “Polska edukacja po akcesji do Unii Europejskiej”
13:00 – 13:15 Przerwa kawowa
Sesja 5

13:15 – 13:45 dr Wojciech Skotnicki, Toruń – Polska “Kształtowanie pojęć oraz myślenia filozoficznego w świadomości uczniów szkoły podstawowej”
13:45 – 14:15 dr Ewa Muzioł, Gdynia – Polska “Wychowanie intelektualne jako odpowiedź na wyzwania edukacyjne XXI wieku”
14:15 – 14:45 ks. dr Jarosław Lisica, Gdynia – Polska “Recepcja wychowania do patriotyzmu we współczesnej edukacji polskiej”
14:45 – 15:00 Zakończenie Konferencji

>>Program konferencji<<

Zgłoszenie na konferencje – konferencja@akademiajagiellonska.pl
Miejsce konferencji:
24 V 2016 r. – Toruń
Kolegium Jagiellońskie
Toruńska Szkoła Wyższa
ul. Prosta 4/Jęczmienna 23, 87-100 Toruń

 

25 V 2016 r. – Włocławek
Włocławek – Sala widowiskowa w Centrum Kultury Browar B.
ul. Łęgska 28

Skip to content