AKTUALNOŚCI

Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Zielonogórskim

Na zaproszenie prof. Barbary Toroń-Fórmanek z Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Zakładu Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego – przedstawiciel Kolegium Jagiellońskiego, ppłk Jacek Pekról uczestniczył w dniach 15-16.05.2017 roku w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat biblioterapii w resocjalizacji.

Konferencja była wymianą doświadczeń i praktyk stosowanych z zakresu oddziaływań resocjalizacyjnych w Niemczech oraz w Polsce. Konferencja miała też na celu podsumowanie uczestnictwa w zajęciach literackich skazanych z Aresztu Śledczego w Zielonej Górze i w Nowej Soli oraz z Zakładu Karnego w Krzywańcu. W przygotowaniach do w\w konferencji oraz w zajęciach o charakterze reedukacyjnym brali czynny udział studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego z Penitencjarnego Koła Naukowego PRISON oraz Koła Naukowego Doktorantów INKLUZJA funkcjonujących pod opieką prof. Barbary Toroń-Fórmanek. Wykładowca KJ i Prezes Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego przy Kolegium Jagiellońskim – Jacek Pekról nawiązał współpracę z przedstawicielami kół naukowych i przedstawicielami Domu Matki i Dziecka w ZK w Krzywańcu w zakresie praktyk, spotkań i wymiany doświadczeń.

Sympozjum jest cykliczną-coroczną Międzynarodową Konferencją Naukową, poświęconą różnym środkom oddziaływania resocjalizacyjnego.

Skip to content