AKTUALNOŚCI

MIESZKAM W TORUNIU – TU PŁACĘ PODATKI

Nie jesteś zameldowany w Toruniu, ale tu faktycznie mieszkasz, pracujesz, żyjesz? Rozlicz się w naszym mieście ze skarbówką i weź udział w konkursie „Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki”. Czekają atrakcyjne nagrody.

Wiele osób, z różnych względów, zameldowanych jest w innej miejscowości niż ta, w której faktycznie mieszka i pracuje. Osoby te zwykle swoje zeznania podatkowe składają w miejscu zameldowania, gdyż myślą, że tak należy robić. Tak nie jest. Rozliczyć się z urzędem skarbowym można także w miejscu zamieszkania. Danej miejscowości przynosi to korzyści, a podatnikom pozwala – w przypadku błędów w zeznaniu podatkowym – zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazd w celu złożenia wyjaśnień.

Zgodnie z ustawą o dochodach samorządu terytorialnego samorządy gmin, powiatów i województw mają swój udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku PIT.

Udział ten wynosi w r. 2014:
• dla gmin: 37,53%
• dla powiatów: 10,25%
• dla województw: 1,6%.

Toruń, jako miasto na prawach powiatu, otrzymuje prawie 48% podatku PIT, który zapewnia duże możliwości realizacji zadań własnych miasta.

Aby rozliczyć podatek w Toruniu, nie trzeba wypełniać dodatkowych formularzy czy fatygować się do urzędu skarbowego. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać miasto Toruń jako miejsce zamieszkania. Urząd skarbowy ma dostęp do aktualnej bazy PESEL, a zatem jeśli podatnik przeprowadził się w trakcie roku i powiadomił o tym urząd miasta lub gminy, o jego przeprowadzce wie także urząd skarbowy.Jeśli miejscem zamieszkania podatnika jest Toruń, a adres zameldowania ma w innej miejscowości, wtedy powinien wypełnić prosty formularz ZAP-3. Formularz ZAP-3 składa się w tym urzędzie skarbowym, do którego adresowane jest zeznanie podatkowe.

Aby zachęcić mieszkańców do rozliczenia podatku PIT w Toruniu, urząd miasta zorganizował kampanię informacyjną oraz konkurs dla podatników.

Kampania „TWÓJ PODATEK – TWOJA INWESTYCJA – TWÓJ TORUŃ” ma wskazać mieszkańcom Torunia korzyści płynące z płacenia podatku dochodowego w naszym mieście oraz uświadomić im, że ok. 48% płaconego przez nich podatku PIT jest dochodem budżetu miasta. Za te pieniądze miasto może realizować nowe inwestycje.

Akcja wpisuje się Program Wspierania Przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020. Realizowana będzie za pośrednictwem miejskich portali internetowych, broszury informacyjnej, plakatów oraz Systemu Informacji Toruń SMS. W jej ramach miasto organizuje także. konkurs „Mieszkam w Toruniu – tu płacę podatki”.

Co zrobić, by wziąć udział w konkursie?

• złóż poprawnie i terminowo (tj. w okresie od 01.01.2014 r. do 30.04.2014 r.) zeznanie podatkowe PIT za rok 2013 w jednym z urzędów skarbowych w Toruniu, zachować kopię złożonej deklaracji PIT,
• zaproponuj hasło promocyjne dla przyszłorocznego konkursu organizowanego wśród osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych PIT w jednym z urzędów skarbowych na terenie Torunia (osoba zgłaszająca hasło musi być jego autorem i muszą jej przysługiwać autorskie prawa majątkowe i osobiste do hasła),
• podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, tj. nr telefonu lub adres e-mail lub adres do korespondencji,
• wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz złożyć oświadczenie o nie rozliczeniu podatku za rok 2013 w jednym zeznaniu podatkowym wraz z pracownikiem Urzędu Miasta Torunia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Link do broszury informacyjnej: http://www.boi.torun.pl/sites/default/files/broszura_pit_4.pdf
Link do regulaminu konkursu: http://www.boi.torun.pl/sites/default/files/regulamin_konkursu.pdf
Link do elektronicznego formularza zgłoszeniowego: https://www.torun.pl/pl/ankieta-mieszkam-w-toruniu-tu-place-podatki

Skip to content