AKTUALNOŚCI

Nagrody Jagiellońskie 2020

Z wielką satysfakcją informujemy, iż Senat Kolegium Jagiellońskiego na wniosek Rady Powierniczej KJ postanowił nadać tegoroczne Nagrody Jagiellońskie, dwojgu wybitnych polityków zaprzyjaźnionych państw sąsiednich.

Pierwszą z wyróżnionych jest Pani Rita Tamśiuniene, która jest posłem na Sejm Republiki Litewskiej i Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Drugim z wyróżnionych jest Pan Tomaś Petříček, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Nagrody Jagiellońskie nasi dostojni Laureaci odbiorą osobiście podczas Święta Uczelni w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

Nagrody Jagiellońskie przyznawane są przez naszą Uczelnię w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju Europy Środkowo – Wschodniej w obszarze polityki, gospodarki, kultury lub nauki. Dotychczas Nagrody Jagiellońskie otrzymali : Waldemar Tomaszewski (poseł do Parlamentu Europejskiego i lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie), prof. Bohdan Cywiński (współtwórca „Solidarności”), Vaclav Klaus (b. Prezydent Republiki Czeskiej) oraz Stanisław Sienkiewicz (lider Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie).

Poniżej zamieszczamy krótkie biogramy naszych Laureatów.

Pani Rita Tamaśiuniene
Minister Spraw Wewnętrznych
Republiki Litewskiej

Rita Tamaśiuniene

Rita Tamaśiuniene

Pani Rita Tamaśiuniene urodziła się 27 września 1973 roku w Mejszagole w rejonie Wileńskim Republiki Litewskiej.
Po ukończeniu szkoły średniej studiowała najpierw w Konserwatorium Wileńskim (uzyskała licencjat z pedagogiki), a następnie na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Jego absolwentką została w 2002 roku, uzyskując licencjat z filologii germańskiej. Następnie podjęła studia (pracując już jako nauczycielka) w zakresie administracji publicznej na Uniwersytecie Michała Romera w Wilnie (dyplom magistra z 2007 roku).
Początkowo pracowała od 1994 w szkole podstawowej w rejonie wileńskim. W 2002 roku została z kolei wicedyrektorem tej szkoły do spraw edukacji. W 2004 roku zostałą dyrektorem szkoły podstawowej w Pikeliszkach w rejonie wileńskim.
W 2006 roku przeszła do pracy w administracji rejonu wileńskiego obejmując funkcję zastępcy dyrektora Wydziału, a od 2007 roku była zastępcą dyrektora administracji rejonu wileńskiego.
Od 1994 roku była zaangażowana w działalność Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, weszła w skład władz tej organizacji. Włączyła się również w działania Związku Polaków na Litwie, a później Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.
W 2012 roku została wybrana do Sejmu Republiki Litewskiej. Ponownie wybrana do Sejmu została w 2016 roku.
21 września 2019 roku, w następstwie wejścia AWPL do koalicji rządowej, objęła funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.
Pani Rita Tamaśuniene jest jedną z liderek Polaków zamieszkujących w Republice Litewskiej. Przez ćwierć wieku angażowała się zachowanie na Litwie polskiej oświaty i kultury, odegrała wielką rolę w politycznym upodmiotowieniu społeczności polskiej.
Rita Tamśiuniene odgrywa wielką rolę w pogłębianiu więzi między Polską i Litwą.

Pan Dr Tomaś Petříček
Minister Spraw Zagranicznych
Republiki Czeskiej

Dr Tomaś Petříček

Dr Tomaś Petříček

Pan Tomáš Petříček urodził się 27 września 1981 Rokycanach. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie ze stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Jako doktorat obronił dysertację pt. „Perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej”.
W trakcie studiów odbył również staż na Université Libre de Bruxelles. Zdobył również tytuł magistra. w Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques w Brukseli w dziedzinie zarządzania i polityki rozwoju oraz na Uniwersytecie w Warwick w dziedzinie międzynarodowej ekonomii politycznej.
Działał w szeregach czeskich Młodych Socjaldemokratów. W 2005 roku został pracownikiem departamentu zagranicznego czeskiej socjaldemokracji CSSD, a w 2006 jego szefem.
W latach 2007 – 2009 był asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Libora Roučka, a od 2014 do 2017 r. Doradcą posła do Parlamentu Europejskiego Miroslava Poche’a.
Pracował także we władzach miejskich w Pradze, gdzie odpowiadał za fundusze europejskie oraz zasiadał w radach nadzorczych i zarządach kilku firm.
W maju 2017 roku został wiceministrem pracy i spraw społecznych Republiki Czeskiej w rządzie Bohuslava Sobotki.
1 sierpnia 2018 r. Został mianowany wiceministrem odpowiedzialnym za zarządzanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Na początku października 2018 r. Prezydent Republiki Miloš Zeman powołał go na stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych.

Pan Minister Tomáš Petříček jest aktywnym orędownikiem współpracy polsko – czeskiej oraz kooperacji krajów Grupy Wyszechradzkiej. Uznaje iż właśnie ta współpraca jest jednym z ważnych elementów wzmacniających pozycję krajów Europy środkowo – Wschodniej w Unii Europejskiej.

Skip to content