NAUKA JĘZYKA CHIŃSKIEGO

Chiny

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MBA

STUDIA MAGISTERSKIE

JEDNOLITE STUDIA
MAGISTERSKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

JĘZYK CHIŃSKI

Nauka języka chińskiego

Od 2015 r. w Akademii Jagiellońskiej zapoczątkowane zostały liczne działania w ramach promocji kultury chińskiej.
Wszelkie wydarzenia związane z kulturą chińską w Toruniu są efektem współpracy Akademii Jagiellońskiej z Uniwersytetem Hubei w Wuhan, wspartej przez oficjalną agendę rządu ChRL – HANBAN.
Jednym z elementów tego projektu jest nauczanie języka chińskiego przy wykorzystaniu wysoko wykwalifikowanych chińskich nauczycieli, wydelegowanych przez stronę chińską.

Nauka chinskiego
Akademia Jagiellońska

JĘZYK CHIŃSKI

Dlaczego warto uczyć się tego języka?

  • Nauka języków obcych to zawsze dobra inwestycja!
  • Znajomość chińskiego może bardzo przydać się w życiu i w pracy.
  • Obecnie językiem chińskim posługuje się największa liczba osób na świecie!
  • Chiny są częstym partnerem Polski w kontaktach biznesowych.
  • Nauka języka chińskiego wyzwala umiejętności logicznego myślenia oraz pobudza całe pokłady wyobraźni.

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze” – Frank Smith.

Znajomość języków ma znaczenie nie tylko dla sfery zawodowej, ale i rozwoju osobistego czy rozrywek. W czasach ułatwionej komunikacji międzyludzkiej, postępującej globalizacji znajomość języków jest kluczowa dla funkcjonowania w społeczeństwie, życiu społecznym. Aby odnieść sukces w handlu międzynarodowym warto znać języki swoich partnerów biznesowych. Wśród największych partnerów w gospodarce światowej poza Amerykanami są właśnie Chińczycy.

JĘZYK CHIŃSKI

Kurs języka Chińskiego

Kursy w Instytucie Konfucjusza przy Akademii Jagiellońskiej w Toruniu, prowadzone są przez lektorów pochodzących z Chin, którzy organizują je według poziomów zaawansowania. Kursy grupowe oraz kursy indywidualne są opracowane zgodnie z wytycznymi egzaminu HSK* (the HSK* Guideline) oraz zgodnie ze wskazówkami nowego programu NOCFL* (the new NOCFL*Syllabus).
Kursy prowadzone w ramach Instytutu są zgodne z wytycznymi Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ / CEFR ustanowionego przez Radę Europy.

*NOCFL – Chiński Narodowy Urząd d.s. Nauczania Języka Chińskiego jako Języka Obcego (Hanban & Główna Siedziba Instytutu Konfucjusza).

*Egzaminy HSK (chin. Hanyu Shuiping Kaoshi, ang. The Chinese Proficiency Test) to
ustandaryzowane testy sprawdzające poziom znajomości języka chińskiego przez obcokrajowców
i jest honorowany na całym świecie. Uzyskanie poziomu HSK4 i wyżej daje obcokrajowcom
możliwość wyjazdu na stypendium i do podjęcia studiów na wyższych uczelniach w Państwie
Środka. Wyniki egzaminu są ważne przez dwa lata. Poziomy egzaminu HSK zostały dopasowane
poziomami biegłości językowej Rady Europy.

Chiny

Zgodnie z założeniami, uruchomione są dwie grupy wiekowe: grupa dla młodzieży licealnej i studentów oraz grupa dla osób pracujących (m. in. urzędników, pracowników firm turystycznych, pracowników firm zainteresowanych współpracą handlową z Chinami, a także dla studentów studiujących w trybie zaocznym).

Poziomy*:
HSK 1 – Poziom A1 – zakres 150 znaków,
HSK 2 – Poziom A2 – zakres 300 znaków,
HSK 3 – Poziom B1 – zakres 600 znaków,
HSK 4 – Poziom B2 – zakres 1200 znaków,
HSK 5 – Poziom C1 – zakres 2500 znaków,
HSK 6 – Poziom C2 – zakres 5000 znaków.

*grupy zostają utworzone gdy zgłosi się min. 7 uczestników.

Nadmieniamy, iż dzięki podpisanej umowie o współpracy z Polsko – Chińską Izbą Przemysłowo – Handlową dzięki naszej inicjatywie związanej z nauką języka, otwierają się szerokie perspektywy praktycznego wykorzystania tej nowej, jakże ważnej umiejętności.

JĘZYK CHIŃSKI

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content