NAUKA JĘZYKA CHIŃSKIEGO

STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MBA

STUDIA MAGISTERSKIE

JEDNOLITE STUDIA
MAGISTERSKIE

STUDIA INŻYNIERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE

JĘZYK CHIŃSKI

Nauka języka chińskiego

Od 2015 r. w Akademii Jagiellońskiej zapoczątkowane zostały liczne działania w ramach promocji kultury chińskiej.
Wszelkie wydarzenia związane z kulturą chińską w Toruniu są efektem współpracy Akademii Jagiellońskiej z Uniwersytetem Hubei w Wuhan, wspartej przez oficjalną agendę rządu ChRL – HANBAN.
Jednym z elementów tego projektu jest nauczanie języka chińskiego przy wykorzystaniu wysoko wykwalifikowanych chińskich nauczycieli, wydelegowanych przez stronę chińską.

JĘZYK CHIŃSKI

Dlaczego warto uczyć się tego języka?

  • Nauka języków obcych to zawsze dobra inwestycja!
  • Znajomość chińskiego może bardzo przydać się w życiu i w pracy.
  • Obecnie językiem chińskim posługuje się największa liczba osób na świecie!
  • Chiny są częstym partnerem Polski w kontaktach biznesowych.
  • Nauka języka chińskiego wyzwala umiejętności logicznego myślenia oraz pobudza całe pokłady wyobraźni.

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze” – Frank Smith.

Znajomość języków ma znaczenie nie tylko dla sfery zawodowej, ale i rozwoju osobistego czy rozrywek. W czasach ułatwionej komunikacji międzyludzkiej, postępującej globalizacji znajomość języków jest kluczowa dla funkcjonowania w społeczeństwie, życiu społecznym. Aby odnieść sukces w handlu międzynarodowym warto znać języki swoich partnerów biznesowych. Wśród największych partnerów w gospodarce światowej poza Amerykanami są właśnie Chińczycy.

Zgodnie z założeniami, uruchomione są dwie grupy wiekowe: grupa dla młodzieży licealnej i studentów oraz grupa dla osób pracujących (m. in. urzędników, pracowników firm turystycznych, pracowników firm zainteresowanych współpracą handlową z Chinami, a także dla studentów studiujących w trybie zaocznym).

Nadmieniamy, iż dzięki podpisanej umowie o współpracy z Polsko – Chińską Izbą Przemysłowo – Handlową dzięki naszej inicjatywie związanej z nauką języka, otwierają się szerokie perspektywy praktycznego wykorzystania tej nowej, jakże ważnej umiejętności.

JĘZYK CHIŃSKI

Nasze lektorki

Lektorki mówią w języku chińskim oraz angielskim.

PANI
YANGLIU XU

PANI
JING LI

Skip to content