AKTUALNOŚCI

NIE TRAĆ ROKU

Wchodząc w Nowy Rok warto zastanowić się, czy wśród postanowień na ten rozpoczynający się kolejny etap życia nie byłoby rzeczą pożądaną, aby podnieść swój poziom wykształcenia.
Wprawdzie koleżanki i koledzy, czasem i rywale w miejscu pracy podjęli taką decyzję jeszcze latem ubiegłego roku, ale…
I Ty możesz nie stracić tego roku. Skorzystaj z naszej oferty „Nie trać roku…” i rozpocznij studia w Kolegium Jagiellońskim z początkiem 2017 roku. Pomożemy Ci nadrobić zaległości i dzięki temu szybciej odniesiesz korzyści z ukończenia studiów.
A więc …. zapraszamy !Nie trać roku …. to ostatnia okazja by zapisać się na studia w Kolegium Jagiellońskim w roku akademickim 2016/2017 i skorzystać bardzo z atrakcyjnych warunków:
0 zł opłaty wpisowej
Możliwość zapisu w trakcie roku
Ceny studiów już od 100 zł
Możliwość obniżenia swojego czesnego przy terminowych wpłatach rat*
15% zniżki na karnet do siłowni Champion
Rabat na studia podyplomowe

Nasze propozycje obowiązujące przy zapisach od dnia 5 stycznia 2017 roku to:

>>Pedagogika<< i >>Administracja<< I stopień*

ADMINISTRACJA
BUSINESS MANAGEMENT – zarządzanie biznesem NOWOŚĆ!
– PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT – zarządzanie w administracji publicznej NOWOŚĆ!
– E-BUSINESS MANAGEMENT– zarządzanie biznesem elektronicznym NOWOŚĆ!
– E-ADMINISTRATION MANAGEMENT – zarządzanie e-administracją NOWOŚĆ!
– ZARZĄDZANIE W LOGISTYCE MIĘDZYNARODOWEJ NOWOŚĆ!
– ZARZĄDZANIE SIECIAMI TELEINFORMATYCZNYMI NOWOŚĆ!
– INNOVATIONS MANAGEMENT– zarządzanie wizerunkiem i innowacjami NOWOŚĆ!
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA NOWOŚĆ
zwalczanie terroryzmu
obrona terytorialna
policja i służby specjalne

PEDAGOGIKA
RESOCJALIZACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
– PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
– OPIEKA NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU    NOWOŚĆ!
– EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Przypis
należności
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
900 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
* ceny dotyczą tylko I roku studiów

>>Pedagogika<< i >>Administracyjno–Ekonomiczny<< II stopień*

ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNY
– MENADŻERSKO – PRAWNA
– INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT NOWOŚĆ!
– MENADŻER PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
– MENADŻER PROCESÓW INWESTYCYJNYCH NOWOŚĆ!
– MENADŻER MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY
– MENADŻER INSTYUTCJI/  FIRMY TURYSTYCZNEJ
– MENADŻER HUMAN RESOURCES NOWOŚĆ!
– MENADŻER E – COMMERCE

PEDAGOGIKA
– EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
– OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA
– RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Przypis
należności
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2997 333 333 333 333 333 333 333 333 333

* ceny dotyczą tylko I roku studiów

Studia Podyplomowe
Studia nawet w 2 semestry!

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe.
Zajęcia rozpoczynają się od drugiego semestru:

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII
DORADZTWO I POŚREDNICTWO ZAWODOWE
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI
DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU
LOGOPEDIA SZKOLNA

Przypominamy również, że rozpoczęły się studia podyplomowe na następujących kierunkach:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika oraz
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca w tych grupach – możesz dołączyć do studiujących na tych kierunkach!

Zapraszamy również do rejestracji on-line na studia podyplomowe, które planujemy uruchomić w październiku 2017:

Asystent rodziny
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Przygotowanie pedagogiczne
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Socjoterapia
Studium pomocy psychologicznej
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej

Skip to content