AKTUALNOŚCI

NIELETNIE PRZESTĘPCZYNIE

W dniu 21 lutego 2015 roku studenci i członkowie PTP przy KJ-TSW odbyli kolejną wizytę studyjną w Zakładzie Poprawczym w Koronowie.

Wizyta rozpoczęła się wykładem Pana Macieja Leciejewskiego, Dyrektora placówki oraz pokazem multimedialnym prowadzonym przez Pana dr Krzysztofa Szymańczaka – kierownika internatu. W trakcie wykładu i prezentacji przekazano informacje na temat struktury, funkcji i zadań zakładu. Dla studentów zaplanowano zajęcia w formule tzw. „ścieżki dydaktycznej”, w trakcie której zapoznano ich także z bazą socjalną i edukacyjną. Ciekawym doświadczeniem okazała się być wizytacja szkoły i miejsca praktyk zawodowych, gdzie przygotowano spotkanie z wychowankami. Studenci poznali możliwości edukacyjne placówki i zweryfikowali swoje zdolności komunikacyjne.
Podczas spotkania z personelem zakładu, studenci poznali metody i środki oddziaływania indywidualnego i grupowego oraz sposoby projektowania oddziaływań poprawczych. Poznali także specyfikę pracy oraz wymagania stawiane przed kandydatami na te stanowiska.

Wizyta pozostawi zapewne ciekawe doświadczenia edukacyjne i zawodowe.

Skip to content