AKTUALNOŚCI

NOWA JEDNOSTKI NAUKOWE W KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIM

Wraz z nowym rokiem akademickim nastąpiły zmiany w wewnętrznej organizacji Kolegium Jagiellońskiego. W celu podniesienia efektywności zarówno działań dydaktycznych, jak również wzmożenia aktywności naukowej, powołane zostały dwa instytuty:

Instytut Nauk Pedagogicznych, którego kierownictwo powierzone zostało Pani Dr Annie Więcławskiej oraz

Instytut Nauk Prawnych i Społecznych, którego kierownictwo powierzone zostało Pani Dr Joannie Górskiej – Szymczak.

Ponadto powołano do życia Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym oraz Centrum Komunikacji Międzykulturowej.

O zadaniach tych dwóch nowych placówek będziemy informować już wkrótce.

Skip to content