AKTUALNOŚCI

Nowe perspektywy wydawnicze Kolegium Jagiellońskiego
Nowe perspektywy wydawnicze

Porozumienie  z Wydawnictwem Edukacyjnym “AKAPIT’ oraz z Jagiellońskim Instytutem Wydawniczym

16 czerwca Rektor Kolegium Jagiellońskiego podpisał porozumienie z Wydawnictwem Edukacyjnym “AKAPIT’ reprezentowanym przez Pana Dr. Jana Malinowskiego oraz z Jagiellońskim Instytutem Wydawniczym reprezentowanym przez Pana Piotra Urbańskiego, w sprawie współpracy w edytowaniu serii “Monografie Kolegium Jagiellońskiego”.  Nowe perspektywy wydawnicze

Nowe perspektywy wydawnicze

Dzięki temu porozumieniu pracownicy naszej uczelni uzyskają możliwość wydawania wysoko punktowanych w przyszłorocznym procesie ewaluacyjnym monografii naukowych.
Współpraca ta otwiera nowe możliwości wzmocnienia pozycji naukowej naszej Uczelni. Monografie te edytowane będą zarówno w  wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej. Zapewni to im bardzo szerokie rozpowszechnianie.
Skip to content