AKTUALNOŚCI

NOWY KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Bezpieczeństwo narodowe jest pojęciem szerszym w stosunku do bezpieczeństwa wewnętrznego, to ostatnie jest częścią składową bezpieczeństwa narodowego.

Naturalne więc, iż słuchacz studiów o kierunku bezpieczeństwa narodowego zostaje wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje które w przyszłości pozwolą mu zajmować stanowiska związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, ale także związane z międzynarodowymi funkcjami z zadaniami państwa w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Specjalności jakie oferuje TSW na kierunku bezpieczeństwo nardowe, a mianowicie „Bezpieczeństwo państwa” i „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w administracji i biznesie” obejmują problematykę, z jaką zapoznawani są studenci studiów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, ale nasza oferta programowa jest poszerzona o kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe będzie postrzegać problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w szerszym, narodowym i międzynarodowym kontekście.

Program realizowany w TSW na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotowuje studentów do pracy w instytucjach związanych z ochroną i bezpieczeństwem na terenie innych krajów, głównie Unii Europejskiej.

Dlaczego bezpieczeństwo narodowe w TSW?
taki sam zasób wiedzy jak na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, ale wzbogacony o problematyką międzynarodową,
przygotowuje do pracy w nie tylko w narodowych, ale także międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa,
przygotowuje do pracy w prywatnym biznesie na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym i informacyjnym,
atrakcyjne miejsca praktyk (administracja, służby mundurowe, instytucje międzynarodowe),
90% zajęć prowadzą praktycy (urzędnicy administracji publicznej, funkcjonariusze służb mundurowych, eksperci, dyplomaci, menedżerowie);

Studenci TSW, w zależności od osobistych zainteresowań i potrzeb zawodowych, mogą wybierać spośród następujących specjalności:
bezpieczeństwo państwa
zarządzanie bezpieczeństwem informacji w administracji i biznesie
ochrona gospodarki narodowej,
polityka obronna,
zarządzanie kryzysowe,
bezpieczeństwo i porządek publiczny,
logistyka bezpieczeństwa,
bezpieczeństwo globalne i lokalne,
zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością,
bezpieczeństwo antyterrorystyczne,
bezpieczeństwo publiczne,
bezpieczeństwo w sieci i e-commerce,
bezpieczeństwo i higiena pracy,
bezpieczeństwo informacji z archiwistyką,
bezpieczeństwo osób, obiektów i mienia,
bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych,
bezpieczeństwo społeczne i Gender Equality,
bezpieczeństwo w sieci i e-commerce,
bezpieczeństwo w turystyce,
detektywistyka i wywiad gospodarczy,
dialog międzykulturowy,
przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem,
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
bezpieczeństwo lotnicze,
bezpieczeństwo militarne,
ochrona i obrona narodowa,
przygotowania obronne,
edukacja dla bezpieczeństwa,
zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności,
ochrona danych osobowych,
ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych,
zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej,
zarządzanie logistyczne,
bezpieczeństwo międzynarodowe,
bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe,
zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych,
bezpieczeństwo powietrzne państwa,
administracja i bezpieczeństwo publiczne,
bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe,
nowe media i komunikacja społeczna,
psychologia społeczna,
zarządzanie logistyczne,
zarządzanie w animacji i nowych mediach,
zarządzanie zasobami ludzkimi.

Absolwentom tego kierunku, którzy będą chętni wzbogacać swój warsztat pracy, dodatkowo zaproponujemy studia podyplomowe oraz różnego rodzaju szkolenia i kursy dokształcające.

Skip to content