AKTUALNOŚCI

O ARTETERAPII W TORUNIU

29 marca 2015r.  w  Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej,  skazani z Zakładu Karnego we Włocławku wraz z wychowawcą, zaprezentowali różne formy aktywności związanej z arteterapią.

W trakcie spotkania przedstawiono film pokazujący działalność Więziennego Klubu Literackiego „Bartnicka 10” oraz efekty wielowymiarowych form pracy twórczej. Zaprezentowano również książki wydane przez klub literacki. Wychowawca ds. kulturalno-oświatowych przedstawił zakres swoich obowiązków i szczegółowo przedstawił, jaka jest rola kultury w izolacji. Z kolei skazani „tłumaczyli się” przed studentami ze swojej, ponad przeciętnej, aktywności. Studentów interesowało, na ile aktywność ta wynika z autentycznych potrzeb, a na ile z koniunkturalizmu. Według skazanych, nie ma to nic wspólnego z chęcią osiągnięcia korzyści, ponieważ w warunkach więziennych czasami lepiej opłaca się siedzieć cicho i nic nie robić, niż „dekonspirować się” poprzez swoją aktywność.

-Mówiąc o braku korzyści, chyba jednak nie do końca jesteśmy szczerzy. Możliwość kreatywnego spędzenia czasu, poprzez uczestniczenie w wydarzeniach  kulturalnych i sportowych. Kontakt z ludźmi, którzy odwiedzają zakład karny, czy choćby przyjazd do Was. To wszystko ma swoją wartość i jest dla nas cenne – przyznają po krótkiej dyskusji skazani.

Należy dodać,  iż  Kolegium Jagiellońskie TSW jest jedną z kilkunastu uczelni współpracujących z ZK Włocławek. Wyróżnia ją jednak cykliczność organizowanych przedsięwzięć, które są planowane z wyprzedzeniem semestralnym. Podczas wizyt w Toruniu odnoszę wrażenie, że współpraca z Zakładem Karnym we Włocławku jest bardzo ceniona.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Seroczyński – wychowawca Zakładu Karnego we Włocławku

Skip to content