AKTUALNOŚCI

Obchody Dnia węgiersko-polskiego – relacja

Obchody Dnia węgiersko-polskiego

16 marca 2019, w Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) odbył się Dzień węgiersko-polski, zorganizowany przez Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą, Węgierski Instytut Kultury – Varsói Magyar Kulturális Intézet oraz Kino Centrum.

Punktem wyjścia wydarzenia były dwie rocznice: Święto Narodowe Węgier (15 marca – rocznica Rewolucji i Walki o Wolność Węgier 1848-1849) oraz Dzień Jagielloński (6 marca – Rocznica Aktu Inkorporacyjnego Prus Królewskich do Polski wydanego przez Kazimierza Jagiellończyka).

Miniturniej gry planszowej ZnajZnak

Obchody rozpoczęły się w czytelni CSW, gdzie odbył się miniturniej gry planszowej ZnajZnak, w którym wzięli udział uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Jagiellońskiego. Gra była o tematyce polsko-węgierskiej, a zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Jeden z reprezentantów Liceum Jagiellońskiego, Marek Lewandowski, zajął III miejsce.

Obchody Dnia węgiersko-polskiego

Miniturniej w grę planszową ZnajZnak

Obchody Dnia węgiersko-polskiego

Miniturniej w grę planszową ZnajZnak

Wystawa

Po rozegranym turnieju uczestnicy oraz pozostali goście mieli okazję zwiedzić wystawę na temat „Chłopców z placu broni” Ferenca Molnara. Wystawa została zorganizowana we współpracy z Instytutem Kultury Węgierskiej. Przedstawia powstanie i karierę najbardziej popularnej do tej pory węgierskiej książki w Polsce. Powieść ciesząca się sławą w skali światowej, należąca do klasyki literatury dla dzieci i młodzieży, została przetłumaczona na wiele języków, w Polsce po raz pierwszy w 1913 roku. Piękna książka Ferenca Molnara jest ponadczasowa, a historia o dzielnym Nemeczku od ponad stu lat wzrusza kolejne pokolenia nie tylko młodych czytelników. Molnar w mistrzowski sposób połączył wątek przyjaźni bohaterów z obroną ukochanego Placu Broni przed czerwonymi koszulami. „Chłopcy z placu broni” to powieść, która przedstawia świat widziany oczami dziecka, porusza również problemy, z którymi musi zmierzyć się człowiek w dorosłym życiu. Wystawa dostarczyła wielu ciekawych informacji na temat książki i jej autora.

Obchody Dnia węgiersko-polskiego

Wystawa na temat “Chłopców z Placu Broni”

Obchody Dnia węgiersko-polskiego

Wystawa na temat “Chłopców z Placu Broni”

Obchody Dnia węgiersko-polskiego

Wystawa na temat “Chłopców z Placu Broni”

Część oficjalna

Następnie, w sali kinowej CSW, rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Naszych gości przywitał prof. Grzegorz Górski – Rektor Kolegium Jagiellońskiego.  Profesor podkreślał, że przyjaźń polsko-węgierska jest wciąż żywa oraz, że w historii niewiele jest przykładów tak długiego i bezkonfliktowego współistnienia dwóch narodów i ich wzajemnej sympatii.   Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Torunia- pan Zbigniew Rasielewski. Przez długi okres dzieli­li­śmy z Węgrami wspólną gra­nicę, co może suge­ro­wać, że wiele razy docho­dziło między nami do kon­flik­tów – nic bardziej myl­nego. Gra­nica pomię­dzy Pol­ską, a Węgrami była jedną z naj­bar­dziej sta­bil­nych gra­nic europej­skich. Kolejnym było wystąpienie Ambasadora Węgier w Polsce, 1990-1995r. – Ákosa Engelmayera i dr Jánosa Tischlera – dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, pt.: „1848 i 1956 – dwa punkty zwrotne w historii Węgier z udziałem Polaków.”. Wystąpienie to było bardzo pouczające i przejmujące, dostarczyło obecnym masę uśmiechu oraz wzruszeń. Pozwoliło poznać punkt widzenia Węgrów na ówczesną sytuację polityczną i nie tylko.

Obchody Dnia węgiersko-polskiego

Przemówienie prof. Grzegorza Górskiego – Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej

Obchody Dnia węgiersko-polskiego

Przemówienie Zbigniewa Rasielewskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia

Obchody Dnia węgiersko-polskiego

Wystąpienie dr Jánosa Tischlera – dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie

Obchody Dnia węgiersko-polskiego

Wystąpienie Ákosa Engelmayera- Ambasadora Węgier w Polsce, 1990-1995r.

Kolejnym punktem programu był pokaz filmu „80 Huzarów”, a na zakończenie nasi goście mogli liczyć na degustację potraw węgierskich.

Obchody Dnia węgiersko-polskiego 

Obchody Dnia węgiersko-polskiego

Skip to content