Akademia Jagiellońska w Toruniu

Celem studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki z pedagogiką specjalną i rewalidacją jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Program studiów ma na celu wyposażenie słuchaczy w teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do diagnozy, terapii i wsparcia edukacyjnego oraz społecznego osób wymagających specjalnych form nauczania i opieki.

 

Program studiów obejmuje szeroki zakres tematów związanych z pedagogiką specjalną, w tym:

  • Podstawy oligofrenopedagogiki  – Teoria i praktyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Diagnostyka pedagogiczna – Metody i narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie rozwoju i potrzeb edukacyjnych uczniów.
  • Metodyka pracy rewalidacyjnej – Techniki i strategie wspierające rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny uczniów.
  • Terapia zajęciowa i pedagogiczna –  Zajęcia praktyczne z zakresu terapii zajęciowej, logopedii, arteterapii i innych form wspomagających rozwój.
  • Prawo oświatowe i organizacja systemu wsparcia – Przepisy prawne oraz organizacyjne aspekty funkcjonowania placówek edukacyjnych i terapeutycznych.
  • Praktyki zawodowe – Praktyczne doświadczenie w pracy z uczniami w szkołach specjalnych, ośrodkach rehabilitacyjnych i innych placówkach.

 

 

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów oraz innych specjalistów pracujących lub planujących pracę w obszarze edukacji specjalnej i rewalidacji. Oferta skierowana jest także do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Skip to content