AKTUALNOŚCI

Otwarte Seminarium – 29.01.2021 r.
otwarte seminarium

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium problemowe organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” we współpracy z Kolegium Jagiellońskim. otwarte seminarium

Zagadnienia

Seminarium  kierowane jest przede wszystkim do środowisk samorządowych i będzie poświęcone następującym zagadnieniom :

 1. organizacja oraz finansowanie Spółek Wodnych
 2. retencja oraz gospodarka wodą z uwzględnieniem potrzeb rolnictwa
 3. współpraca Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z samorządami lokalnymi
 4. praktyczne aspekty realizacji prawa łowieckiego w świetle doświadczeń oraz oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych

W trakcie seminarium planujemy przeanalizować teoretyczne i praktyczne aspekty przedstawionych zagadnień z udziałem ekspertów zajmujących się tą problematyką. Przewidziana jest też dyskusja oraz możliwość zadawania pytań ekspertom.

Termin

Seminarium odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 ( piątek) o godz. 11.00, w formie zdalnej z wykorzystaniem transmisji on-line, za pośrednictwem Facebooka Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej.

Zebrane w trakcie oraz po zakończeniu wydarzenia uwagi, wnioski i propozycje będą pomocne dla opracowania kompleksowego materiału  gromadzącego doświadczenia, a także stanowiącego platformę wymiany i promocji dobrych praktyk w odniesieniu do różnych sfer funkcjonowania współczesnego samorządu. W związku z tym zachęcamy do aktywnego  udziału w seminarium i podzielenia się  swoimi spostrzeżeniami odnośnie teoretycznych i praktycznych aspektów poruszanych zagadnień.  otwarte seminarium

Program

 • 11:00  Otwarcie Seminarium – prof. G. Górski, dr A. Potoczek
 • 11:10 Współpraca Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z samorządami lokalnymi – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Grzegorz Smytry
 • 11:30 Retencja oraz gospodarka wodą z uwzględnieniem potrzeb rolnictwa – Biegły Sądowy oraz rzeczoznawca SIiTR, Józef Pyrczak
 • 11:50 Organizacja oraz finansowanie Spółek Wodnych – Sekretarz Związku Spółek Wodnych w Bydgoszczy – Filip Pastuszczak
 • 12:10. Film promocyjny – Elkoplast
 • 12:15 Praktyczne aspekty realizacji prawa łowieckiego w świetle doświadczeń oraz oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych – Z-ca Dyrektora Dep. Środowiska Urząd Marszałkowski, Leszek Wasielewski
 • 12:35 Doświadczenia w gospodarce odpadami na poziomie lokalnym – Elkoplast
 • 12:45 Podsumowanie i zakończenie seminarium – prof. G. Górski, dr A. Potoczek

 

Skip to content