WYDARZENIA

Patronat naukowy Akademii Jagiellońskiej nad seminarium poświęconym resocjalizacji kobiet

Czternasty raz w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu, w dniach 16-17 listopada 2023 roku, odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe w ramach cyklu tematycznego  „Kobieta w izolacji pt. Zaburzenia psychiczne osadzonych”. Seminarium po raz kolejny zostanie objęte Patronatem Naukowym Akademii Jagiellońskiej.

Seminarium będzie miejscem wymiany doświadczeń praktyków więziennych z przedstawicielami świata nauki. W seminarium wezmą także udział przedstawiciele resortów sądownictwa, środowiska prawniczego, więziennictwa, policji, kurateli sądowej i pomocy społecznej. Uczestnikami seminarium będą również studenci – członkowie Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego na terenie Akademii Jagiellońskiej.

Podczas części naukowej wygłosi referat dr Renata Brzezińska – Prorektor AJ, zaś jej moderatorem będzie ppłk. Jacek Pekról – wykładowca AJ.

Skip to content