WYDARZENIA

Patronat naukowy Akademii Jagiellońskiej nad seminarium poświęconym resocjalizacji kobiet

Trzynasty raz w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu, w dniach 17-18 listopada 2022 roku, odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe w ramach cyklu tematycznego  “Kobieta w izolacji pt. Kto zabija człowieka …? Etiologia i konsekwencje zbrodni z art. 148 Kodeksu karnego.” Seminarium po raz kolejny zostanie objęte Patronatem Naukowym Akademii Jagiellońskiej.

Seminarium będzie miejscem wymiany empirii praktyków więziennych z przedstawicielami świata nauki. W seminarium wezmą także udział przedstawiciele resortów sądownictwa, środowiska prawniczego, więziennictwa, policji, kurateli sądowej i pomocy społecznej. Uczestnikami seminarium będą także studenci – członkowie Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego na terenie Akademii Jagiellońskiej.

Część naukowa seminarium będzie prowadzona przez naszych pracowników.

zakończenie konferencji “Kobieta w izolacji”
Skip to content