AKTUALNOŚCI

Patronat naukowy Kolegium Jagiellońskiego nad Seminarium Naukowym poświęconym edukacji w resocjalizacji kobiet

Relacja

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku pod patronatem naukowym Kolegium Jagiellońskiego TSW, odbyło się coroczne seminarium naukowe organizowane przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu. Tematem X rocznicowej edycji seminarium była „Kobieta w izolacji. Skazana-uczennica: rozważania w 60 lecie powstania szkoły przy ZK w Grudziądzu”. Kolegium Jagiellońskie TSW reprezentował Prorektor – dr hab. Wojciech Gulin.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń praktyków więziennych i osób reprezentujących instytucje kształcące i opiekuńczo-wychowawcze ze środowiskiem naukowym. W seminarium wzięli udział przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Więziennictwo było reprezentowane przez 10 jednostek z okręgu bydgoskiego oraz zakłady z Krzywańca i Lublińca. Wśród gości byli także przedstawiciele Zakładu Poprawczego z Koronowa, sądownictwa z Torunia i Grudziądza, szkół przywięziennych oraz studenci Kolegium Jagiellońskiego TSW i członkowie Koła Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW.

Wykład inauguracyjny pt.: „Rola szkoły przywięziennej w odbudowywaniu więzi rodzinnej u skazanych kobiet” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Sakowicz, zaś prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska przedstawiła problematykę „Nauczanie w XXI wieku”. Ze strony praktyków resocjalizacyjnych wystąpili – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu Pani Halina Gałęskia oraz nauczyciele CKU Pani Bożena Półczyńska i Pan Jan Reichwald. W trakcie sympozjum został podsumowany IV Ogólnopolski Konkurs plastyczny pt.: „Edukacja jest droższa od złota”. Ciekawym elementem seminarium był pokaz mody polegający na prezentacji odzieży wykonanej przez uczennice więziennego CKU. Goście obejrzeli także spektakl pt. „Zemsta”, wykonany przez skazane – uczennice. Kolejna część seminarium miała miejsce w CKU, gdzie goście mieli okazję zwiedzić i poznać system pracy w jedynej w Polsce przywięziennej szkole dla skazanych kobiet.

Drugi dzień seminarium obejmujący wystąpienia zaproszonych gości przebiegał w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służy Więziennej “Zacisze” w Suchej. Panel naukowy współprowadził wykładowca KJ-TSW – ppłk mgr Jacek Pekról.

Rozważania seminaryjne przyniosły wiele nieoczekiwanych wskazań i postulatów dotyczących problematyki resocjalizacyjnej w szeroko rozumianym kontekście edukacji prowadzonej wobec osób inkarcerowanych.

[envira-gallery id=”13448″]

Skip to content