AKTUALNOŚCI

Patronat naukowy Kolegium Jagiellońskiego nad Seminarium Naukowym poświęconym resocjalizacji kobiet

W dniu 12.05.2017 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu odbyło się spotkanie przedstawicieli Kolegium Jagiellońskiego TSW z dyrekcją zakładu. Uczelnię reprezentowali Prorektor Wojciech Gulin i st. wykładowca Jacek Pekról zaś stronę Służby Więziennej, Dyrektor Zakładu Karnego mjr Andrzej Gniot i ppłk Helena Reczek. Podczas spotkania ustalono zakres współpracy przy organizacji X edycji seminarium naukowego w ramach cyklu tematycznego „Kobieta w izolacji. Skazana-uczennica: rozważania w 60 lecie powstania szkoły przy ZK w Grudziądzu”.

Głównym celem seminarium, planowanym w listopadzie 2017 roku będzie wymiana doświadczeń praktyków więziennych z kadrą naukową. W seminarium wezmą udział przedstawiciele świata naukowego oraz przedstawiciele resortów sądownictwa, więziennictwa, policji, kurateli sądowej, pomocy społecznej i instytucji edukacji. Uczestnikami pierwszego dnia seminarium będą także studenci pedagogiki oraz członkowie Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego przy KJ-TSW.

Skip to content