Akademia Jagiellońska w Toruniu

Celem studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej edukacji włączającej jest przygotowanie specjalistów do pracy w zróżnicowanym środowisku edukacyjnym, gdzie integracja i włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) są priorytetem.

 

Program studiów ma na celu wyposażenie słuchaczy w teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do efektywnego wspierania uczniów z SPE oraz promowania edukacji włączającej.

Program studiów obejmuje szeroki zakres tematów związanych z edukacją włączającą, w tym:

  • Podstawy pedagogiki specjalnej –Teoria i praktyka pracy z uczniami o różnych rodzajach niepełnosprawności i trudności edukacyjnych.
  • Edukacja włączająca – Zasady, cele i metody włączania uczniów z SPE do klas ogólnodostępnych.
  • Diagnostyka pedagogiczna – Metody oceny potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowanie indywidualnych programów edukacyjnych.
  • Metodyka pracy w edukacji włączającej –  Techniki i strategie wspierające nauczanie i integrację uczniów z SPE w klasach ogólnodostępnych.
  • Prawo oświatowe i organizacja systemu wsparcia – Przepisy prawne oraz organizacyjne aspekty funkcjonowania edukacji włączającej.
  • Współpraca z rodzicami i opiekunami –  Techniki współpracy i komunikacji z rodzinami uczniów z SPE, poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne.
  • Praktyki zawodowe – Praktyczne doświadczenie w pracy z uczniami z SPE w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych.

Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów oraz innych specjalistów pracujących lub planujących pracę w zakresie edukacji włączającej.

 

Oferta skierowana jest także do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wspierania uczniów z SPE w środowisku edukacyjnym.

Skip to content