Akademia Jagiellońska w Toruniu

PEDAGOGIKA

Akademia Jagiellońska w Toruniu

Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku pedagogika publikowane są na stronie www.akademiajagiellonska.pl w Extranecie w piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy, ok. godz. 16.00.

Przed zjazdem prosimy o sprawdzenie, czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.

Przypominamy, że miejsca parkingowe (tzw. “koperty”) przed budynkiem uczelni przeznaczone są tylko i wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych. Studenci są zobowiązani pobrać z dziekanatu stosowne karty parkingowe. Inne samochody będą odholowywane.

Legenda:

specjalność OW – specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
specjalność RESO – specjalność resocjalizacja i aktywizacja
specjalność PP – specjalność psychopedagogika

Godziny obsługi studentów w dniach zjazdów na kierunku pedagogika:

sobota – 11:00 – 15:00

niedziela – 11:00 – 15:00

poza tymi godzinami w dziekanacie przyjmowani będą tylko starostowie grup

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

PEDAGOGIKA/PPIW/PSYCHOLOGIA

28-29.09.2024 r.

5-6.10.2024 r. (łączony z administracją)

12.10.2024 r. (zjazd tylko dla I roku) -INAUGURACJA

19-20.10.2024 r.

16-17.11.2024 r.

30.11.-1.12.2024 r.

14-15.12.2024 r.

18-19.01.2025 r.

1-2.02.2025 r.

15-16.02.2025 r.

1-2.03.2025 r.

15-16.03.2025 r.

29-30.03.2025 r.

12-13.04.2025 r.

26-27.04.2025 r. (łączony z administracją) p do a

10-11.05.2025 r.

24-25.05.2025 r.

14-15.06.2025 r. (łączony z administracją) a do p

28-29.06.2025 r. (łączony z administracją)

 

 

Skip to content