KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

PEDAGOGIKA

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIE

Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku pedagogika publikowane są na stronie www.akademiajagiellonska.pl w Extranecie w piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy, ok. godz. 16.00.

Przed zjazdem prosimy o sprawdzenie, czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.

Przypominamy, że miejsca parkingowe (tzw. “koperty”) przed budynkiem uczelni przeznaczone są tylko i wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych. Studenci są zobowiązani pobrać z dziekanatu stosowne karty parkingowe. Inne samochody będą odholowywane.

Legenda:

specjalność OW – specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
specjalność RESO – specjalność resocjalizacja i aktywizacja
specjalność PP – specjalność psychopedagogika

Godziny obsługi studentów w dniach zjazdów na kierunku pedagogika:

sobota – 11:00 – 15:00

niedziela – 11:00 – 15:00

poza tymi godzinami w dziekanacie przyjmowani będą tylko starostowie grup

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

PEDAGOGIKA

30.09-1.10.2023

7-8.10.2023 (INAUGURACJA)

21-22.10.2023

4-5.11.2023

25-26.11.2023

9-10.12.2023

13-14.01.2024

27-28.01.2024

10-11.02.2024

24-25.02.2024

9-10.03.2024

23-24.03.2024

13-14.04.2024

27-28.04.2024

11-12.05.2024 (łączony)

25-26.05.2024

8-9.06.2024 (łączony)

15-16.06.2024

Skip to content